Medlemstal

1.287.901

Medlemstal per. 1. januar 2022