Årstal Medlemsgrundlag i FH’s organisationer
2020 1.319.000

Bemærk, at der i forbindelse med fusionen mellem LO og FTF er blevet foretaget nogle ændringer i opgørelsesmetoden. Det betyder, at data fra tidligere år ikke kan bruges til at sammenligne medlemsudviklingen år for år. Du kan dog finde de gamle tal for henholdsvis LO og FTF længere nede på siden.

Herunder kan du finde medlemstallene fra hhv. det tidligere LO og FTF i perioden 2008-2018. Vær opmærksom på, at LO-tallene er opgjort pr. 31. december og FTF-tallene er opgjort pr. 1. januar

LO-medlemstal (opgjort pr. 31.12.)

FTF-medlemstal (opgjort pr. 1.1.)