Lovpligtig whistleblowerordning

FH har etableret en whistleblowerordning i medfør af lov om beskyttelse af whistleblowere.

Whistleblowerordning i medfør af Kodeks for adfærd

FH har vedtaget et kodeks for adfærd, der gælder for den daglige ledelse i FH (formand samt næstformand) og de fungerende tillidsvalgte i FH og de tillidsvalgte i sektionerne.