FH har etableret en whistleblowerordning i medfør af lov om beskyttelse af whistleblowere.

Whistleblowerordningen og den af FH fastsatte whistleblowerpolitik kan tilgås her:

Hvem kan indberette ?

Alle medarbejdere ansat i FH, herunder den daglige ledelse.  

Derudover kan følgende persongrupper også foretage indberetninger om oplysninger om overtrædelser, som personerne er blevet bekendt med i forbindelse med arbejdsrelaterede aktiviteter for FH:

Følgende kan indberette

 • Selvstændige erhvervsdrivende,
 • Medlemmer af forretningsudvalget, hovedbestyrelsen eller kongressen i FH,
 • Frivillige,
 • Lønnede eller ulønnede praktikanter,
 • Medarbejdere hos kontrahenter til FH,
 • Personer som arbejder under tilsyn og ledelse af underleverandører og leverandører hos FH,
 • Personer, der indberetter oplysninger om overtrædelser, som vedkommende har er blevet bekendt med i et ansættelsesforhold hos FH, der siden er ophørt, og
 • Personer, hvis ansættelsesforhold hos FH endnu ikke er påbegyndt, men som indberetter oplysninger om overtrædelser, som vedkommende er blevet bekendt med i løbet af ansættelsesprocessen eller andre førkontraktuelle forhandlinger.

Hvad kan der indberettes om ?

Der kan indberettes i den lovpligtige whistleblowerordning om  (i) overtrædelser af EU-retten som er omfattet af anvendelsesområdet for whistleblowerdirektivet, (ii) alvorlige overtrædelser af dansk ret og EU-retten samt iii) øvrige alvorlige forhold.

Som eksempel på (i) overtrædelse af EU-retten som er omfattet af anvendelsesområdet for whistleblowerdirektivet, kan der bl.a. indberettes om:

 • forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme,
 • forbrugerbeskyttelse,
 • beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger og
 • netværks- og informationssystemers sikkerhed.

Som eksempler på (ii) alvorlige overtrædelser af dansk ret og EU-retten samt (iii) øvrige alvorlige forhold, kan der bl.a. indberettes om:

 • strafbare forhold, herunder overtrædelser af eventuelle tavshedspligter, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri og bestikkelse,
 • grove eller gentagne overtrædelser af lovgivning, herunder f.eks. lovgivning om magtanvendelse, forvaltningsloven, offentlighedsloven samt f.eks. lovgivning, som har til formål at sikre folkesundheden, sikkerhed i transportsektoren eller beskyttelse af natur og miljø m.v.,
 • seksuel chikane på arbejdspladsen,
 • grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, f.eks. grov chikane på grund af race, politisk eller religiøst tilhørsforhold m.v.,
 • alvorlige brud på arbejdssikkerheden og
 • alvorlige overtrædelser af databeskyttelseslovgivningen.

Der henvises til “Kodeks for adfærd” i FH, der gælder for den daglige ledelse i FH (formand samt næstformand) samt de fungerende tillidsvalgte (medlemmer af forretningsudvalget, hovedbestyrelse, kongressen og sektionerne) vedrørende krænkende adfærd.