Medlemsgrundlag i FH organisationer

1.319.000

2020

1.307.868

2021

Bemærk, at der i forbindelse med fusionen mellem LO og FTF er blevet foretaget nogle ændringer i opgørelsesmetoden. Det betyder, at data fra tidligere år ikke kan bruges til at sammenligne medlemsudviklingen år for år. Du kan dog finde de gamle tal for henholdsvis LO og FTF længere nede på siden.

FH-medlemstal (opgjort pr. 31.12.)

Herunder kan du finde medlemstallene fra hhv. det tidligere LO og FTF i perioden 2008-2018. Vær opmærksom på, at LO-tallene er opgjort pr. 31. december og FTF-tallene er opgjort pr. 1. januar

LO-medlemstal (opgjort pr. 31.12.)

FTF-medlemstal (opgjort pr. 1.1.)

LO’s medlemstal fra
1899 til 2011

Medlemstal i De Samvirkende Fagforbund 1899-2011

FTF’s medlemstal fra 1970 til 2018

Medlemstal 1970-2018

https://fho.dk/wp-content/uploads/2022/12/medlemsindberetning20-20010120221.pdf