Her er Fagbevægelsens Hovedorganisations værdier, som er vedtaget på den stiftende kongres 13. april 2018

Den enkelte kan selv. Sammen skaber vi mere værdi
Fagbevægelsen er et fællesskab af lønmodtagere. Vi ønsker et samfund, hvor den enkelte får mulighed for og frihed til at skabe sit eget liv.

Alle mennesker har lige værdi
Alle mennesker er forskellige, men alle har lige værdi og skal have lige rettigheder og muligheder.
Vi ønsker et samfund, hvor ingen må diskrimineres

Alle mennesker skaber værdi
Arbejde og uddannelse er grundlaget for den enkeltes og samfundets velfærd. Vi ønsker et samfund, hvor arbejdsmarkedet er åbent og rummeligt, så alle kan deltage efter evne og bidrage til samfundets velfærd.

Alle mennesker skal have et godt livsgrundlag
Alle skal have mulighed for at tjene en løn, der sikrer et godt livsgrundlag. Vi ønsker et samfund, hvor vi, gennem organisering, kollektive overenskomster og politisk interessevaretagelse, kan sikre gode vilkår for lønmodtagerne, lige løn for lige arbejde, forhindre social dumping og arbejde for et samfund i balance.

Alle mennesker har ret til udvikling og medbestemmelse i deres arbejdsliv
Alle skal have mulighed for et arbejdsliv med udvikling og medbestemmelse. Vi ønsker et samfund, hvor faglig og social kompetenceudvikling og uddannelse giver arbejdet mening og indhold. Det skal danne baggrund for medarbejdernes medbestemmelse på arbejdspladsen.

Alle mennesker har ret til et sundt og sikkert arbejdsliv
Alle skal have ret til et arbejdsliv, der både er fysisk og psykisk sundt og sikkert. Vi ønsker et samfund, hvor medarbejderne ses som en ressource, der skal investeres i og skabes tryghed om, så medarbejderne kan blive på arbejdsmarkedet i mange år.

Alle skal have lige muligheder i livet
Alle skal have lige muligheder i livet. Vi ønsker et samfund med rettigheder og pligter til den enkelte.
Samfundet skal give lige muligheder for den enkelte gennem uddannelse og en tryg opvækst.
Samfundet skal modarbejde ulighed, tage hånd om sine udsatte grupper og skabe sikkerhed og tryghed i forbindelse med sygdom og alderdom.

Alle skal tage ansvar for velfærdssamfundet
Alle kan bidrage til at skabe sammenhæng mellem mennesker i velfærdssamfundet. Vi ønsker et stærkt velfærdssamfund, hvor organisationer, virksomheder, institutioner og den enkelte tager samfundsansvar
og bidrager til at udvikle velfærden og demokratiet. En stærk offentlig sektor er en
grundsten i velfærdssamfundet, og har stor betydning for den enkelte borgers tryghed og udviklingsmuligheder.

Alle mennesker har ret til balance mellem arbejde og familieliv
Alle skal have mulighed for indflydelse på egen arbejdstid. Vi ønsker et samfund med en god balance mellem arbejdsliv og familieliv, hvor arbejdstid og mængde kan tilpasses de livsfaser vi alle gennemgår.

Alle har ret til at leve i et samfund med muligheder
Fagbevægelsen bidrager til et samfund, der tager internationalt ansvar for lønmodtagernes grundlæggende rettigheder globalt og sikrer 3. verdens landes udvikling.