Techgiganter buldrer derudaf og tjener ufattelige summer. Samtidig kan alt for mange ikke leve af deres løn. Også i Danmark mærkes presset fra udenlandsk arbejdskraft og udbredelse af usikre ansættelsesvilkår.  FH kæmper i EU og på globalt plan for at styrke lønmodtagerne.

Det er en kerneopgave for Fagbevægelsens Hovedorganisation at sikre danske lønmodtagere en stærk stemme i den europæiske beslutningsproces. Ligesom international solidaritet og kampen for lønmodtageres rettigheder på globalt plan er en vigtig opgave for fagbevægelsen.

  • at sikre lønmodtagernes rettigheder i forhold til EU
  • at styrke den danske forhandlingsmodel og arbejde for at styrke det partsbaserede system i  andre lande
  • at kæmpe for fælles spilleregler for arbejdstagerrettigheder i forhold til multinationale selskaber
  • at bekæmpe social dumping
  • at styrke kvindernes ligestilling globalt

Fagbevægelsens Hovedorganisation er lønmodtagernes stemme til:

Sådan arbejder Fagbevægelsens Hovedorganisation for at styrke lønmodtagernes rettigheder i Danmark og globalt:

EU har indflydelse på dit arbejdsliv.

Mange regler fra EU er med til at værne om vores arbejds- og ansættelsesvilkår herhjemme, fx direktiver der sikrer et sundt arbejdsmiljø. Love og regler fra EU er også med til at fremme et mere solidarisk og retfærdigt Europa. Europæisk fagbevægelse holder for tiden skarpt øje med, at forhandlingerne om Brexit ikke fører til dårligere vilkår for arbejdstagerne i EU.

Samtidig er det vigtigt at arbejde for, at EU-lovgivning ikke udhuler den danske forhandlingsmodel. Derfor er Fagbevægelsens hovedorganisation altid opmærksom på at sikre, at EU’s love og regler kan implementeres via de danske overenskomster.

Retfærdigt og solidarisk EU:
Vi skal have udviklet fælles spilleregler og globale aftaler for multinationale selskaber, så arbejdstagerne i alle lande er sikret ordentlige vilkår og rettigheder. Ved at styrke forhandlingssystemerne i andre lande, er vi med til at skabe vi et værn mod, at danske vilkår presses af udenlandsk arbejdskraft.  

FH vil arbejde for, at respekten for parternes forhandlingsret skal udbredes ude i verden. Især skal EU’s medlemslande  ikke konkurrere på dårlige løn- og arbejdsvilkår.


Så hvorfor skal Fagbevægelsens Hovedorganisation bruge tid på EU og global solidaritet?

Det skal vi fordi vi skal være din stemme i EU  – vi skal sikre at den måde vi organiserer arbejdet på i Danmark med trygge overenskomster og rimelige arbejdsvilkår ikke trues af udenlandsk arbejdskraft og multinationale selskaber, der forringer arbejdsvilkår

For FH er det vigtigt, at EU bekæmper skattelyhuller og skatteunddragelse. Alle virksomheder skal bidrage til velfærden i Europa

ILO-konventioner, skal have øget international respekt. Mange steder stadig børnearbejde og forfølgelse af fagligt aktive.

Valg til Europa-Parlamentet:  EU har indflydelse på dine arbejdsvilkår – så husk at stemme, brug din demokratiske ret. Det handler om at få medlemmer ind i Europa-Parlamentet, som vil kæmpe for arbejdstagernes vilkår.

Social dumping Udenlandsk arbejdskraft skal lønnes efter samme løn- og arbejdsforhold som deres danske kolleger. Arbejdsgivere skal straffes hårdere, hvis de bliver taget i at bryde reglerne for udenlandsk arbejdskraft.

Ligestilling: FH arbejder på at styrke kvinders tilknytning til arbejdsmarkedet rundt omkring i verden.

Verden står aldrig stille og lige nu presser udenlandsk arbejdskraft sig på – og store globale virksomheder udfordrer de arbejdsvilkår, vi har kæmpet for i fagbevægelsen igennem årtier.

Det går på mange måder godt for lønmodtagerne i Danmark – vi er mange i arbejde, vi har en rimelig løn, vi er kommet et godt stykke i forhold til arbejdsliv og arbejdsmiljøet.

Så hvorfor skal Fagbevægelsens Hovedorganisation bruge tid på EU og global solidaritet?

Det skal vi fordi vi skal være din stemme i EU  – vi skal sikre at den måde vi organiserer arbejdet på i Danmark med trygge overenskomster og rimelige arbejdsvilkår ikke trues af udenlandsk arbejdskraft og multinationale selskaber, der forringer arbejdsvilkår.

Vi skal bekæmpe social dumping!


Vi skal sikre en solidarisk kamp for ordentlige arbejdsvilkår i hele verden – det giver tryghed. Vi skal kæmpe indædt for at der ikke kan snyltes på vores fælles skat, på vores fælles velfærd.

FAGBEVÆGELSENS HOVEDORGANISATION