Lønmodtagernes organisationer og forbund udtager krav til overenskomstforhandlingerne.

Forud for det er gået en lang proces, hvor medlemmerne er med til at bestemme, hvilke krav, der skal prioriteres. Indsamlingen af krav foregår forskelligt: på møder i organisationernes/forbundenes lokale afdelinger, skriftligt eller digitalt.

Herefter er rækkefølgen:

  1. Den enkelte organisation beslutter, hvilke krav, den vil prioritere. 
  2. Organisationerne bliver gruppevis enige om forslag til generelle krav. 
  3. Forhandlingsfællesskaberne CFU og FF udtager generelle krav. 
  4. De enkelte organisationers krav til egne overenskomster udtages af organisationen selv.
OVERBLIK

FAKTA OM OK24

En overenskomst er en aftale mellem en organisation/et forbund og en arbejdsgiverpart. Overenskomsten fastlægger løn, arbejdstid, overarbejdstillæg og mange andre arbejdsforhold, der sikrer, at parterne har den samme opfattelse af, hvad der er ret og pligt på arbejdspladsen.