Forligsinstitutionen spiller en anden rolle i offentlige overenskomstforhandlinger, end på det private område, hvor ’forligsen’ har fået en fast rolle som omdrejningspunkt for forhandlingerne. 

På det private område er det fast praksis at sammenkæde overenskomsterne i ét samlet mæglingsforslag. Hvis et sådan forkastes efter urafstemning kan der udbryde storkonflikt, hvilket senest skete i 1998.

De netop afsluttede trepartsforhandlinger fra 4.december 2023 om en ekstraordinær ramme til løn og arbejdsvilkår i den offentlige sektor har en nær tidsmæssig tilknytning til OK24. Derfor blev det aftalt, at de kommunale og de regionale overenskomstforhandlinger at blive afsluttet i regi af forligsinstitutionen.

Parterne vil derfor som noget helt enkeltstående for 2024 anmode forligsmanden om, at alle kommunale og regionale aftaler på FH området optages i ét samlet mæglingsforslag -forudsat at der har været ført reelle forhandlinger på alle områder.

Generelt – i forhold til både offentlige og private forhandlinger – har Forligsinstitutionen en række særlige beføjelser:

Forligsinstitutionens beføjelser

Forligsinstitutionens beføjelser

  • har krav på at få oplyst alle strejke- og lockoutvarsler
  • kan indkalde parter til forhandlinger, hvis der er udsigt til konflikt
  • kan udsætte konflikter, der ellers ville være trådt i kraft
  • kan pålægge parterne at genoptage forhandlinger om bestemte punkter
  • kan af egen drift – efter drøftelse med hovedorganisationerne – fremsætte mæglingsforslag, der skal sendes til afstemning efter forligsmandslovens regler


Forhandlerne kan komme til at tilbringe mange timer i Forligsinstitutionen.

Det kan være med til at fremme en løsning, at man ikke går fra hinanden før der er opnået en aftale.

OVERBLIK

FAKTA OM OK24

En overenskomst er en aftale mellem en organisation/et forbund og en arbejdsgiverpart. Overenskomsten fastlægger løn, arbejdstid, overarbejdstillæg og mange andre arbejdsforhold, der sikrer, at parterne har den samme opfattelse af, hvad der er ret og pligt på arbejdspladsen.