Generelle forhandlinger: På det offentlige arbejdsmarked indgår lønmodtagernes forhandlingsorganisationer (CFU og Forhandlingsfællesskabet) tre generelle forlig med arbejdsgiverne: ét generelt forlig for hhv. stat, regioner og kommuner.

De generelle forlig fastsætter generelle lønstigninger, som alle får del i, samt en række andre generelle forhold, fx om barsel og ferie. 

Forliget på statens område lægger som regel den økonomiske ramme for forligene i kommuner og regioner – der har dog været undtagelser. Det svarer lidt til gennembrudsforliget på det private område, hvor industriens forlig lægger linjen for alle efterfølgende forlig.

På det statslige område er regeringen selv part i forhandlingerne, da det er en minister fra regeringen, der sidder for bordenden her. 

Forliget i staten består af et samlet CFU-forlig plus tre fællesoverenskomster for centralorganisationerne: ét for hhv. AC (Akademikernes Centralorganisation), ét for OAO-S og ét fælles for LC (Lærernes Centralorganisation) og CO10.

På det kommunale og regionale område indgås et generelt forlig på hver af områderne. 

Specielle forhandlinger: Parallelt med de generelle aftaler på både statens, regionernes og kommunernes områder forhandler de enkelte organisationer og forbund om deres egne overenskomster og aftaler – også kaldet specielle forhandlinger. 

Her forhandles om at fordele de lønmidler, der er øremærket til de enkelte organisationer og faggrupper og om andre specielle krav fra de enkelte organisationer og forbund samt fra arbejdsgiverne.

En faggruppe ønsker fx at hæve pensionsbidraget, mens en anden vil give de lavest lønnede et løft. Der kan også være mere principielle spørgsmål på dagsordenen, som fx i 2013, da lærernes arbejdstid var det helt store tema.

OVERBLIK

FAKTA OM OK24

En overenskomst er en aftale mellem en organisation/et forbund og en arbejdsgiverpart. Overenskomsten fastlægger løn, arbejdstid, overarbejdstillæg og mange andre arbejdsforhold, der sikrer, at parterne har den samme opfattelse af, hvad der er ret og pligt på arbejdspladsen.