Fagbevægelsens Hovedorganisation yder juridisk service til medlemsforbundene og fører sager for forbundenes medlemmer i det arbejdsretslige system. 

Her kan du orientere dig i de vigtigste aftaler og i oversigten over igangværende sympatikonflikter.