FH kæmper for gode job og efteruddannelse til alle. Vi kan og skal alle bidrage til vores unikke fællesskab og sammen skabe vækst.  Vi vil styrke lønmodtagerne i en tid med digitalisering og udenlandsk arbejdskraft og skabe tryghed ved at styrke vores unikke dagpengesystem.

Arbejdslivet er en del af vores stærke og unikke fællesskab. Vi bidrager alle med vores kompetencer, dygtiggør os og skaber vækst i samfundet. Alle, der kan arbejde, skal i job. Kompetencerne skal matche digitaliseringen af arbejdet i både den private og den offentlige sektor.

Erhvervspolitikken skal bidrage til at danske virksomheder skaber gode jobs i Danmark.

Dagpenge skal give et godt sikkerhedsnet. Arbejdsløshedsforsikringen skal være attraktiv for arbejdstagerne i de næste mange år og fortsat sikre vores fleksible arbejdsmarked, der bidrager til vækst. Og den aktive arbejdsmarkedspolitik, skal hjælpe med at få flere ud på arbejdsmarkedet, og  alle med i opsvinget.

Hvad er den aktive arbejdsmarkedspolitik?

Den aktive arbejdsmarkedspolitik er den indsats, der gøres for at få ledige i arbejde. Det kan eksempelvis være uddannelse eller tilskud til at arbejde i en virksomhed. Det er ét ben i vores trebenede flexicuritymodel, sammen med et socialt sikkerhedsnet (dagpenge, kontanthjælp og lignende), samt fleksible muligheder for arbejdsgiverne til at hyre og fyre.

Og efter et langt arbejdsliv skal der være bedre muligheder for værdig tilbagetrækning.

Fagbevægelsens Hovedorganisation er lønmodtagernes stemme til:

  • at sikre at både privat og offentligt ansatte får de rette kompetencer til at gå fremtidens digitale arbejdsmarked i møde
  • at kæmpe for at vi får alle i arbejde
  • at kæmpe for et trygt dagpengesystem, så vi kan sikre vores unikke flexicurity-model
  • at sikre et arbejdsliv, hvor vi når pensionsalderen på en værdig måde.

Sådan arbejder Fagbevægelsens Hovedorganisation for at sikre fuld beskæftigelse og vækst:

Dagpenge:  Hvis danske lønmodtagere bliver ramt af en fyreseddel, står vores solidariske dagpengesystem klar. Det giver tryghed for alle på arbejdsmarkedet.

Men dagpengene er under pres: Dagpengeperioden er halveret, og dagpengene mister deres værdi år for år. I 2025 vil værdien af dagpengene være under 55 procent af len gennemsnitsløn (på ca 33.000) – mod 75 procent i 1995. De færreste vil kunne klare deres udgifter i det lange løb med en halv indtægt. 

Udhulingen af dagpengene skaber stigende utryghed blandt lønmodtagerne og blandt de arbejdsløse. Derfor skal dagpengesystemet gøres attraktivt igen.


Digitalisering:
Den teknologisk udvikling skaber store forandringer på arbejdspladserne. Forretningsområder eller hele brancher forandres eller forsvinder.

Ny teknologi og digitalisering stiller nye krav om kompetencer til alle på arbejdsmarkedet, uanset uddannelsesniveau. 

Fagbevægelsens Hovedorganisation vil arbejde for at alle arbejdstagere – også de ledige -– kan opnå de nye digitale kompetencer, som snart bliver en helt nødvendig ressource. (

Trygge mennesker tør kaste sig ud i udfordringer og muligheder, mens utrygge mennesker tøver. Derfor skal vi investere massivt i at få hævet vores kompetencer – ikke skære i velfærd og uddannelser.

Lizette Risgaard, Formand for FH

Tilbagetrækning: Pensionsalderen vil stige til 68 år i 2030. Med udsigten til så mange år på arbejdsmarkedet, er det vigtigt at dem, der bliver fysisk og psykisk slidt ned får mulighed for at gå tidligere på pension. Vi skal have mere fleksible muligheder for tilbagetrækning.

Samtidig skal arbejdsmarkedet og lovene indrettes, så det bliver mere attraktivt at blive længere i job for dem, der vil og kan. Arbejdsmiljøet skal forbedres, og der skal være mulighed for fx nedsat arbejdstid, seniordage og en reel økonomisk gevinst ved at blive længere på arbejdspladsen.

Udenlandsk arbejdskraft:  Arbejdsgiverne klager over mangel på arbejdskraft – og peger på udenlandsk arbejdskraft – i sær uden for EU –  som løsningen. FH peger på andre modeller: Ansæt blandt de 100.000 danske ledige og de millioner af ledige i EU på danske lønvilkår i stedet for. Desuden vil hver femte danske deltidsansatte gerne arbejde mere. .

Rummeligt arbejdsmarked: Vi kan øge vækst og beskæftigelse ved, at flere arbejdsløse på kanten af arbejdsmarkedet bliver en del af arbejdsstyrken.  FH vil arbejde for en beskæftigelses- og socialpolitik, som gør arbejdspladserne mere rummelige for personer med nedsat arbejdsevne.  

Det er en god samfundsmæssig forretning at investere i at få dem, der i dag er langt fra et arbejde, tættere på job. Revalidering får fx ledige ud af langvarig offentlig forsørgelse. 

Atypisk beskæftigede: Dagpenge-sikkerhedsnettet er nu bedre for de atypisk beskæftigede som fx honorarmodtagere og freelancere. Tidligere blev de opfattet som selvstændige virksomhedsdrivende, og det er gået ud over deres dækning i tilfælde af arbejdsløshed. Fagbevægelsen har presset hårdt på at få ændre dette.

De atypisk beskæftigede udgør tilsammen en vigtig del af økonomien. Mange af de goder, som fagbevægelsen har tilkæmpet lønmodtagerne, er imidlertid lukket land for de atypisk beskæftigede: løn under sygdom, løn under barsel, feriepenge, optjening til pension mv.

Offentlig/privat-samarbejde: Offentlige og private virksomheder skal samarbejde langt mere – mulighederne i sådan et samspil bliver ikke udnyttet nok i dag. Her ligger store gevinster og venter i form af udvikling af nye produkter og arbejdsgange, der kan gavne vækst, velfærd, konkurrenceevne og skabe nye jobs.