Et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere er forudsætningen for en arbejdsplads med god trivsel, høj arbejdsglæde og en solid bundlinje

MORTEN SKOV CHRISTIANSEN

”Der er ingen tvivl om, at Samarbejdsaftalen er en af hovedhjørnestenene i den danske model.

Om samarbejdsnævnet

Samarbejdsaftalen fra 1947 fylder 75 år. Hen over foråret 2022 kommer der en lang række cases på siden.

Læs mere på samarbejdsnævnet.dk

Den er et stjerneeksempel på den danske tradition, hvor medarbejdere og ledelse samarbejder, inddrager og indgår dialog med hinanden i modsætning til den traditionelle envejskommunikation og topstyring, der findes i de fleste andre steder i verden ”, siger FH’s næstformand Morten Skov Christiansen.

Samarbejdsaftalen, der blev indgået mellem DA og De Samvirkende Fagforbund (senere LO og nu FH), har siden indgåelsen i 1947 bidraget til både bedre trivsel, samarbejde og bundlinje på danske virksomheder.

”Også arbejdsgiverne er glade for, at vi har nogle gode rammer, der fremmer dialogen.

For et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere er forudsætningen for en arbejdsplads med god trivsel, høj arbejdsglæde og en solid bundlinje”, siger Morten Skov Christiansen.

ARLA: Flere hoveder – flere ideer!

På virksomheden Arla er medarbejderne med til at sætte deres præg på virksomhedens strategiske udvikling. Det gør de blandt andet via dialog med ledelsen på samarbejdsudvalgsmøderne.

Samarbejdsudvalgene bruges meget forskelligt på virksomhederne. På Arla har de valgt den helt store model, hvor alt fra ændringer i arbejdsplaner til langsigtede strategiske overvejelser kommer på bordet på SU. Hør her hvordan de gør.

Den 6. juni er det 75 år siden fremsynede arbejdsgivere og lønmodtagere indgik samarbejdsaftalen og hermed skabte rammerne for samarbejdsudvalget.

SE VIDEO herunder:

I anledning af jubilæet har vi besøgt en række danske virksomheder, hvor parterne fortæller, hvordan de fik oprettet et samarbejdsudvalg, og hvad det har betydet for både medarbejdere og ledelsen.

Her på siden kan du møde nogle af virksomhederne, ligesom du kan læse mere om historien bag det gode samarbejde og Samarbejdsaftalens historie.