75 års samarbejde
75 års samarbejde
75 års samarbejde
Det kan gå hårdt for sig mellem lønmodtagere og arbejdsgivere. Men i går blev det gode samarbejde fejret. Af ministeren, arbejdsgivere og lønmodtagere. I Arbejdermussets festsal. Samarbejdsaftalen fyldte 75 år, og alle peger på, at netop dén aftale har skabt rammerne for det unikke, danske samarbejde mellem parterne.

Et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere er forudsætningen for en arbejdsplads med god trivsel, høj arbejdsglæde og en solid bundlinje

MORTEN SKOV CHRISTIANSEN

”Der er ingen tvivl om, at Samarbejdsaftalen er en af hovedhjørnestenene i den danske model.

Om samarbejdsnævnet

Samarbejdsaftalen fra 1947 fylder 75 år. Hen over foråret 2022 kommer der en lang række cases på siden.

Læs mere på samarbejdsnævnet.dk

Den er et stjerneeksempel på den danske tradition, hvor medarbejdere og ledelse samarbejder, inddrager og indgår dialog med hinanden.

I modsætning til den traditionelle envejskommunikation og topstyring, der findes i de fleste andre steder i verden ”, siger FH’s næstformand Morten Skov Christiansen.

Samarbejdsaftalen, der blev indgået mellem DA og De Samvirkende Fagforbund (senere LO og nu FH), har siden indgåelsen i 1947 bidraget til både bedre trivsel, samarbejde og bundlinje på danske virksomheder.

Tidsrejse: Hvorfor har vi samarbejdsudvalg?

I Danmark har vi en særlig tradition for at samarbejde tæt mellem medarbejdere og ledelse. Fx via samarbejdsudvalg som alle større virksomheder har pligt til at oprette. For 75 år siden blev de første udvalg oprettet.

Efter anden verdenskrig modtog dansk erhvervsliv Marshall hjælp fra USA. Men forudsætningen for hjælpen var, at virksomhederne blev mere effektive. Så for at medarbejderne ikke skulle lide overlast i omstillingen, vedtog De samvirkende Fagforbund (tidl. LO) og DA Samarbejdsaftalen.

Den opstiller nogle rammer for det daglige samarbejde, hvor målet både er, at virksomhederne er lønsomme og tager vare på sine medarbejderes arbejdsvilkår.    

Føtex/Salling Group: Alle er velkomne i Føtex

Føtex/Salling Grouparbejder i deres SU bl.a. målrettet med at inkludere virksomhedens mange forskellige minoritetsgrupper, flygtninge, fleksjobbere og ikke mindst de mange unge, der hos Føtex ofte stifter bekendtskab med arbejdsmarkedet første gang. Der lægges vægt på, at man lytter til hinanden og viser respekt.

Johnson Controls: Vi kan ikke gøre det alene

På virksomheden Johnson Controls i Århus har ledelsen og medarbejderne intensiveret arbejdet i samarbejdsudvalget. Der følges i dag langt bedre op på SU-møderne og der er nedsat fire udvalg, hvor medarbejderne byder ind med forslag til fx bedre intern kommunikation, grøn omstilling i selve virksomheden, udvikling af medarbejdernes kompetencer og inkludering af nye medarbejdere.

”Også arbejdsgiverne er glade for, at vi har nogle gode rammer, der fremmer dialogen.

For et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere er forudsætningen for en arbejdsplads med god trivsel, høj arbejdsglæde og en solid bundlinje”, siger Morten Skov Christiansen.

ARLA: Flere hoveder – flere ideer!

På virksomheden Arla er medarbejderne med til at sætte deres præg på virksomhedens strategiske udvikling. Det gør de blandt andet via dialog med ledelsen på samarbejdsudvalgsmøderne.

Samarbejdsudvalgene bruges meget forskelligt på virksomhederne. På Arla har de valgt den helt store model, hvor alt fra ændringer i arbejdsplaner til langsigtede strategiske overvejelser kommer på bordet på SU. Hør her hvordan de gør.

Den 6. juni er det 75 år siden fremsynede arbejdsgivere og lønmodtagere indgik samarbejdsaftalen og hermed skabte rammerne for samarbejdsudvalget.

SE VIDEO herunder:

I anledning af jubilæet har vi besøgt en række danske virksomheder, hvor parterne fortæller, hvordan de fik oprettet et samarbejdsudvalg, og hvad det har betydet for både medarbejdere og ledelsen.

Her på siden kan du møde nogle af virksomhederne, ligesom du kan læse mere om historien bag det gode samarbejde og Samarbejdsaftalens historie.