Vi har alle sammen brug for en velfungerende offentlig sektor. Når vi sender vores børn i daginstitution eller skole, når vi uddanner os, eller når vi bliver arbejdsløse, syge og ældre. Et samfund med vækst og velfærd bygger på en stærk offentlig sektor

Den offentlige sektor er samtidig et værn mod ulighed. Fri og lige adgang til uddannelse, sundhed og social tryghed giver os alle sammen mulighed for at skabe netop det liv, vi ønsker. For at udvikle en stærk offentlig sektor, der matcher de stadig større krav, er det afgørende at inddrage medarbejdernes og ledernes erfaringer og faglighed.

Den offentlig sektor skal følge med udviklingen i samfundet  

Men pengene til den offentlige sektor er ikke fulgt med befolkningstallet. Vi bliver flere og flere borgere i Danmark. Frem mod 2025 vil befolkningen vokse med ca. 200.000 personer, og der vil være næsten 100.000 flere ældre over 80 år. Men i stedet for at følge med udviklingen, skærer politikerne på Christiansborg tværtimod i servicen til borgerne.  Og det har konsekvenser for os alle sammen; børnene i daginstitutionerne, de ældre på plejehjem og de syge på hospitalerne. Men også for alle de hårdtarbejdende medarbejdere i den offentlige sektor, der må løbe hurtigere år for år.

Derfor er det nødvendigt, at vi nu bruger det økonomiske opsving til at udvikle og forbedre den offentlige sektor. Og det er ikke tilstrækkeligt, at investeringerne i den offentlige sektor blot følger med befolkningsudviklingen. Den offentlige sektor skal også holde trit med udviklingen i samfundet – og dermed følge med borgernes forventninger til en moderne service med tidssvarende teknologi, bygninger, behandling osv. 

Medarbejderne er den offentlige sektors vigtigste ressource  

Medarbejderne i den offentlige sektor skal være med til udvikle velfærden. Deres erfaringer og faglighed er kilden til at udvikle kerneopgaven og skabe kvalitet og effektive løsninger på de offentlige arbejdspladser. I dag styres det så stramt, hvordan medarbejderne skal løse deres opgaver, at det spænder ben for fagligheden. Fagbevægelsens Hovedorganisation vil være motor for et øget samarbejde mellem medlemsorganisationerne om nye idéer og nye løsninger for den offentlige sektor.

Her vil uddannelse af medarbejderne være et vigtigt pejlemærke: En moderne offentlig sektor kræver medarbejdere, der er opdateret på den nyeste teknologi.  

Det offentlige skaber vigtige rammer for virksomhederne

Når private virksomheder betaler skat, er de med til at finansiere den offentlige sektor. Omvendt skaber den offentlige sektor vigtige rammer for erhvervslivet – både ved at uddanne arbejdsstyrken, bygge veje og broer, tilbyde effektiv service – og ved at passe godt på børn, syge og ældre, så forældre og pårørende kan passe deres arbejde. Alt dette gør det let at drive virksomhed i Danmark.

Fagbevægelsens Hovedorganisation arbejder for, at den offentlige og den private sektor arbejder bedre sammen om at udvikle velfærden.

God ledelse er afgørende både i det offentlige og det private

Gode ledelse er vigtigt for velfærden til borgerne, servicen til kunderne og for medarbejdernes arbejdsmiljø. 

Fagbevægelsens Hovedorganisation vil arbejde for gode vilkår for de faglige ledere på både de offentlige og private arbejdspladser, så de får bedre muligheder for at udøve god ledelse. Lederne skal have gode muligheder for uddannelse. så deres lederfaglighed kan udvikles både til gavn for arbejdspladserne og deres medarbejdere. Lederne skal have tilstrækkeligt ledelsesrum og et godt arbejdsmiljø.

Styringen af den offentlige økonomi skal gøres mere fleksibel

Den budgetlov, som i dag sætter rammerne for den offentlige økonomi, er alt for stram og ufleksibel.  Vi har i dag et strammere krav til underskuddet på det offentlige budget, end det EU har tildelt os, og et krav, der ikke afspejler et aktuelt og retvisende billede af dansk økonomi og de offentlige finanser. I svære økonomiske tider er det fornuftigt at have gode muligheder for at holde hånden under vækst og beskæftigelse, og i sådan en situation skal vi kunne drage nytte af, at vi har styr på de offentlige finanser. Derfor skal budgetlovens krav tilpasses den aktuelle situation. Budgetloven har også indført hårde straffe ved årlige budgetoverskridelser, som har haft en uheldig konsekvens. Der er anvendt langt færre midler til offentlig service end planlagt. Uden mulighed for at uforbrugte midler det ene år har kunne omsættes til forbrug det næste, er borgerne gået glip af vigtig velfærd i mange år. Den kortsigtede styring af kommunernes og regionernes økonomi forhindrer investeringer i og udvikling af fremtidens velfærd. Det skal der laves om på.

Alle skal betale skat til fællesskabet

De bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder, dvs. at de rigeste skal betale deres fair andel af den skat, der er fundamentet for vores velfærd. Vi har ikke brug for skattelettelser, der udhuler velfærden og ligheden. Samtidig er det også helt afgørende, at vi får en bedre skattekontrol, der sætter en stopper for dem, der udnytter huller i systemet eller direkte snyder fællesskabet. FH arbejder for en skattepolitik, der modvirker den stigende ulighed i samfundet.