LO og FTF indledte med at samarbejde om det internationale område. Her oprettede de to organisationer et fælles internationalt udvalg og fælles Bruxelles-kontor.

I 2015 gik de to organisationer i gang med et strategisk samarbejde omkring uddannelsespolitik og samme år gennemførte man den store fælles kampagne ”Sammen skaber vi værdi” op til folketingsvalget i 2015.

I samme periode gik man i gang med at udarbejde fælles mission og vision, og man kom med udspil til et fælles politisk og økonomisk grundlag, fælles nye love og struktur.

Ved udgangen af 2017 lå der et fælles uddannelsespolitisk visionsoplæg samt et grundlag for en ny hovedorganisation.

Den 13. april 2018 besluttede henholdsvis LO’s og FTF’s ekstraordinære kongresser at danne en fælles ny hovedorganisation.

Dyk ned i Fagbevægelsens og LOs historie her: