FK-K (Forhandlingskonstellationen – Kommunalt Forhandlingsfælleskab) er et forhandlingsfællesskab på det kommunale og regionale område. FK-K er en af de 5 valggrupper i Forhandlingsfællesskabet.

FK-K’s formål er på de tilsluttede organisationers vegne,

  • at føre forhandlinger i Forhandlingsfællesskabets regi om generelle aftale- og overenskomstforhold og at føre heraf følgende tværgående forhandlinger,
  • at varetage de opgaver, som i øvrigt behandles i Forhandlingsfællesskabets regi.

Desuden kan FK-K efter beslutning i hovedbestyrelsen varetage andre opgaver af fælles interesse for de omfattede organisationer.

Følgende organisationer er medlem af FK-K:

Lærernes Centralorganisation
BUPL
DM DSL
Frederiksberg Kommunalforening
Dansk Musiker Forbund
Kort- og Landmålingsteknikernes Forening
HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur- og Fritidssektoren
Gentofte Kommunalforening
Dansk Formands Forening
Det Offentlige Beredskabs Landsforbund
Maskinmestrenes Forening

De sidstnævnte 9 organisationer udgør i fællesskab Forhandlingskartellet.

FK-K-organisationernes samlede medlemstal var pr. 1. januar 2019 i alt ca. 115.000.

Organisationer, der er er medlem af Fagbevægelsens Hovedorganisationen (FH) kan optages i FK-K.

FK-K’s sekretariat varetages af FH gennem en administrationsaftale.

Kontaktpersoner: