På denne side kan du finde beskrivelse af tovholderrollen, en video som beskriver processen, videoer som vises i workshoppen, samt mulighed for at downloade workshopdugen.

Introduktionsfilm til workshop

Kort intro til hvordan workshoppen er opbygget

Procesbeskrivelse af workshop

Workshoppens forskellige trin

Workshopdug

Dialogdug der skal bruges i forbindelse med workshoppen

Slides til workshop

Slides som blev brugt i forbindelse med workshoppen

Film til workshop del 2

Der blev vist film i forbindelse med workshoppens anden del. Kredit: Rejsescenen.