AMR-STORMØDE DEN 12. DECEMBER I ODENSE

Den 12. december afholder Fagbevægelsens Hovedorganisation og medlemsorganisationerne AMR-stormøde for mere end 2000 AMR’er.
Stormødet skal dele erfaring fra AMR-året og sætte retning for fremtidens AMR-arbejde.

AMR 2019-aktiviteter landet over har synliggjort et gennemgående tema blandt de mange deltagende AMR: problemer med relationer i arbejdsmiljøarbejdet. Derfor sætter AMR-stormødet fokus på, hvordan man som AMR kan:

  • styrke relationerne, skabe opbakning fra og fællesskab med kollegerne.
  • styrke relationer og samarbejde med ledelsen.
  • styrke relationer og samarbejdet med TR og de faglige organisationer.

TAKEAWAY

Fra stormødet vil du kunne hjembringe ny viden og konkrete værktøjer til at styrke relationerne på din arbejdsplads. Samtidig vil du på mødet kunne vidensdele med andre AMR’er og blive kloge på hinanden.

Program

10.00 – 11.00 Velkomst

11.00 – 12.30 Workshops med:

  • Vidensoplæg
  • Eksempler fra AMR og leder
  • Vidensdeling

12.30 – 13.30 Frokost

13.30 – 15.00 Workshops fortsat med:

  • Vidensoplæg
  • Eksempler fra AMR og leder
  • Vidensdeling

15.00 – 16.00 Fælles afslutning

Programmet er et første rammeprogram, og der vil løbende komme opdateringer med flere detaljer

Tilmelding

Tilmelding for AMR

Som AMR skal du tilmeldes via egen fagforening, som har et antal pladser.
AMR skal tilmeldes via kursusnummer:

5163-19-04-01

Tilmelding for valgte og ansatte i fagforening

Stormødet er primært for AMR’er. Hver medlemsorganisation har dog fået tildelt en andel pladser til deres ansatte og valgte. Disse skal tilmeldes via kursusnummer 5163-19-04-20

Vigtigt: Som deltagende valgt eller ansat i en fagforening vil du få en aktiv rolle på stormødet. Med dette menes, at du skal være med til at understøtte de deltagende AMR’er i deres arbejde på stormødet.
Du vil modtage information om din rolle og dertilhørende opgaver i god tid før stormødet. Opgaverne er af overskuelig karakter og du vil stadig opleve alt hvad der sker på stormødet ligesom de deltagende AMR’er.

Deadline

Hver fagforening kan have forskellig deadline for tilmelding. Så kontakt din fagforening, hvis du vil vide mere om mulighed for tilmelding.

TID OG STED

Stormødet afholdes den 12. december 2019
Dørene åbner kl. 8.30
Programmet begynder kl. 10.00 og slutter kl. 16.00

Stormødet afholdes i Odense Congress Center
Ørbækvej 350, 5220 Odense

TRANSPORT FRA ODENSE BANEGÅRD TIL STORMØDET OG RETUR

Fra kl. 08.00-10.00 vil der køre busser i pendulfart fra Odense til Odense Congress Center, hvor Stormødet bliver afholdt.

Fra kl. 16.00-17.00 vil der køre busser fra Stormødet til Odense Banegård.