Følg Lizette

På fho.dk/Lizette-risgaard-blog kan du finde indgange til Lizette Risgaards kanaler på de sociale medier, debatindlæg, nyheder og meget mere.

Download billeder af Lizette Risgaard på Skyfish
Fotograf: Jesper Ludvigsen

Sekretær Charlotte Krogh Nielsen, chni@fho.dk, tlf. 4036 8805

Politiske områder og udvalg
Generelle faglige og politiske spørgsmål
Den danske model, overenskomster
Fagbevægelsen som organisation, herunder det lokale og regionale arbejde
Kommunikation og presse
Trepartsforhandlinger
Økonomisk politik, velfærds- og fordelingsspørgsmål
Hovedorganisationernes fælles EU-samarbejde
Kultur
Forretningsudvalget
Hovedbestyrelse og Organisationsmøde
Hovedorganisationernes EU-udvalg

Faglige ansvarsområder
Overenskomstforhandlinger DA-området
Overenskomster i den offentlige sektor

Repræsentationer
A-Pressen A/S, bestyrelsen
Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) og lønmodtagernes Garantifond (LG)
Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD)
Det økonomiske råd
Overenskomstnævnet af 1939
AE, bestyrelse og repræsentantskab
Højstrupfonden
Arbejdsretten – ordinær dommer
EFS Eksekutivkomité
NFS’ bestyrelse
IFS vicepræsident
IFS’s General Council
Ulandssekretariatets bestyrelse
DUI Leg og Virke – Børn hjælper børn Fonden
Fonden LO-skolen (bestyrelse, repræsentantskab)
Højstrupgård A/S
Arbejdernes Landsbank (bestyrelse, repræsentantskab) Nationalbankens Repræsentantskab

CV
Fødselsdato 15. juli 1960

Arbejde 
1980-1984 Kontorfunktionær, Husligt Arbejder Forbund
1984-1987 Kontorfunktionær, Litografisk Forbund
1987-2000 Kontorfunktionær, TIB (tidl. Snedker- og Tømrerforbundet i Danmark)
2000-2007 Næstformand i LO-Storkøbenhavn
2000-2007 Formand, HK/Service København
2007-2015 Næstformand i Landsorganisationen i Danmark – LO
2015-2018 Formand for LO
2019-      Formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation

Tidligere organisationsarbejde 
HK-Ungdom
Tillidsrepræsentant for HK’erne i TIB
Bestyrelsesmedlem i HK-Københavns afd. 8
Formand Brancheklubben for Fagforeningsansatte i HK København
Næstformand, LO Storkøbenhavn
Formand HK/Service København

Øvrig uddannelse
Merkonomkurser, organisation, ledelse og samarbejde, økonomi m.fl.
Projektlederuddannelse
FIU-kurser
Coach-uddannelse
Lederuddannelse Master of Public Administration (MPA)