Her kan du finde pjecer og undersøgelser, som er udviklet i forbindelse med AMR 2019.

Indtryk, resultater og stemning fra AMR året 2019
Pjecen videreformidler, som titlen afslører, indtryk, resultater og stemninger fra Arbejdsmiljørepræsentanternes år. Der er både historier fra arbejdsmiljørepræsentanter i hele landet og på tværs af brancher, men også billeder og statistik fra årets arrangementer.

Få succes som arbejdsmiljørepræsentant – Håndbog til arbejdsmiljørepræsentanten
En kort og god introduktion til hvervet som arbejdsmiljørepræsentant. I håndbogen kan du slå op, hvis der er noget du vil vide mere om, såsom hvad dine rolle som AMR er; hvilke opgaver skal du udføre; hvordan du får tid til at arbejde med arbejdsmiljøarbejdet; eller hvem du kan/skal samarbejde med som arbejdsmiljørepræsentant.

Foråret 2019 – Halvårsrapport for AMR2019-kampagnen
En pjece der bygger på erfaringerne med det første halvår i AMR2019-kampagnen. I pjecen indgår både både interview med deltagere om forskellige erfaringer med AMR2019-kampagnen og de tilhørende temamøder, samt statistik over deltagere fordelt på mødetyper og forbund/organisationer.

Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i FTF-forbundene
En pjece der bygger på en stor undersøgelse af arbejdsmiljørepræsentanters vilkår foretaget i 16 af FTF’s medlemsorganisationer i 2016. Hele AMR 2019 baserer sig bl.a. på denne undersøgelse. Pjecen indeholder også fakta om centrale elementer i arbejdsmiljøarbejdet for AMR.

Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i LO-forbundene
Denne pjece bygger på den hidtil største undersøgelse af arbejdsmiljørepræsentanters vilkår, og den er udarbejdet for LO-forbundene i 2018. Hele AMR 2019 baserer sig bl.a. på denne undersøgelse. Pjecen indeholder også fakta om centrale elementer i arbejdsmiljøarbejdet for AMR.

Arbejdsmiljørepræsentantens vilkår – kortlægning (LO)
Den hidtil største undersøgelse af arbejdsmiljørepræsentanters vilkår, som er udarbejdet for LO-forbundene i 2018. Undersøgelsen har skabt grundlaget for AMR 2019.

Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer: Arbejdet med arbejdsmiljø på FTF-området.
En omfattende undersøgelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljørepræsentantens vilkår og kompetencer på de tidligere FTF-arbejdspladser. Undersøgelsen er udført i samarbejde med 16 af de tidligere FTF-medlemsorganisationer i 2016.

Interviews med tillidsvalgte: Det gode samarbejde på fem arbejdspladser
I denne folder kan du finde inspiration til samarbejde mellem AMR og TR om at skabe den gode arbejdsplads. Folderen tager udgangspunkt i erfaringer fra ti tillidsvalgte på fem arbejdspladser.

Tillidsvalgt: Samarbejde om den gode arbejdsplads
I denne folder kan du læse mere om, hvad der kan gøre en arbejdsplads god, og hvad tillidsvalgte kan gøre hver for sig, men nok så meget sammen. Budskabet skulle gerne være klart: Snak sammen og skab et godt samarbejde med din tillidsvalgte kollega, hvis du vil være med til at skabe en god arbejdsplads!

Til dig der er ny arbejdsmiljørepræsentant
Denne pjece er til dig, som er nyvalgt AMR. Pjecen giver dig inspiration til, hvordan du kommer godt i gang med at repræsentere dine kolleger, ligesom den hjælper dig i retning af den viden du kan få behov for.  

Katalog over lokale arrangementer og materialer
I dette katalog kan du finde information om alle de forskellige møder og aktiviteter, som der tilbydes gennem AMR 2019-kampagnen. Kataloget giver også praktisk information om, hvordan du/I kan komme i gang med at afholde aktiviteter i jeres lokalområde. Du kan også finde en guide til oprettelse af arrangementer ved at klikke her

Materiale fra opstartskonference

Den 8. januar blev AMR 2019 skudt i gang, da 1500 arbejdsmiljørepræsentanter mødtes for at sætte gang i det lokale arbejdsmiljøarbejde. Her kan du finde slides og materiale fra konferencen.