Hvis du vil synes der mangler AMR 2019-arrangementer i dit lokalområde eller har svært ved at finde ud af, hvordan du kan oprette et arrangement, så er der nedenfor en guide. Du kan også downloade guiden ved at klikke her


Du kan også finde kataloget over de forskellige møder og aktiviteter, som der tilbydes gennem AMR 2019-kampagnen ved at klikke her.

1/ Hvem kan oprette fællesarrangementer under AMR 2019

Forudsætningen for fællesarrangementerne er, at I finder sammen lokalt på tværs af de faglige organisationer under FH. Eneste forudsætning er, at mindst to faglige organisationer finder sammen om et arrangement. Så kan AMR 2019-kampagnen hjælpe med ressourcer, underviser og alt det praktiske.

Det kan være som et fælles arrangement på tværs af alle faglige organisationer i et lokalområde om f.eks. AMR og psykisk arbejdsmiljø.

Det kan være på tværs indenfor daglige arbejdsfællesskaber i f.eks. den offentlige sektor, på hospitaler, plejehjem eller på skoler.

Det kan være på tværs af organisationerne indenfor en branche som f.eks. indenfor byggefagene. Eller det kan være helt nye samarbejder på tværs af organisationer, der traditionelt ikke har arbejdet sammen.

2/ Hvordan oprettes fællesarrangementer under AMR 2019

Oprettelse af lokale arrangementer sker ved henvendelse til Karina F. Andersen AMR2019@konventum.dk (5163-00-xx-xx)

Kampagnen står for registrering af deltagere, deltagerlister og kvitteringslister.

Kampagnen yder støtte til underviser, og forplejning (ikke lokaleleje). Tilsagn om ressourcer foregår efter først-til-mølle-princippet, så længe der er kampagnemidler.

3/ Hvordan tilmelder man sig fællesarrangementer under AMR 2019

Hvordan tilmelder man sig som organisation medlem af FIU?

 • Ved et arrangement uden gebyr, uden tabt arbejdsfortjeneste og uden transportgodtgørelse kan der for FIU-medlemmer ske tilmelding direkte via afdeling/forbund.
 • Hvis der er tale om arrangement med gebyr eller udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste m.m. skal der for FIU-medlemmer være en aftale om betaling via lokalafdeling/forbund omkring det enkelte arrangement
 • Alle tilmeldinger skal ske på FIU-nr. via FIU-systemet.

Hvordan tilmelder man sig – når organisationen ikke er FIU-medlem?

 • Deltagere skal tilmelde sig i sin kreds.
 • Kredsen skal derefter sørge for at samlet tilmelding og sende dem til AMR2019@konventum.dk (HUSK: navn, mailadresse og organisation).

Løn/tabt arbejdsfortjeneste og transportudgifter

 • Den enkelte organisation er ansvarlig for eventuelle udgifter til løn/tabt arbejdsfortjeneste eller dækning af transportudgifter

4/ Kvik-guide til gennemførelse af fællesarrangementer

5 trin til oprettelse af fællesarrangementer:

 1. Kontakt andre faglige organisationer i lokalområdet omkring fællesarrangementer. Herunder FTF-regioner og LO-sektioner. Del ideer og find frem til fælles initiativer.
 2. Kontakt AMR 2019 kampagnen med jeres ideer. Henvendelse til Karina F Andersen, AMR2019@konventum.dk
 3. Udarbejd program i samarbejde med AMR 2019-kampagnen, herunder oplægsholdere og f.eks. inddragelse af Hverdagens Helte.
 4. Send indbydelse ud og følg op på deltagerantallet.
 5. Gennemførelse af arrangementet.

Hvis man vil afholde lokalt arrangement om AMR 2019 udelukkende for egne medlemmer, skal der rettes henvendelse til egen organisation.

5/ Fællesarrangementer – hvem gør hvad?

Lokale arrangører

 • Koordinerer arrangement med andre lokale organisationer, herunder økonomi.
 • Aftaler dato for arrangement i samarbejde med AMR 2019-kampagnen.
 • Booker lokale og forplejning.
 • Sender indbydelse ud.
 • Opfølgning på deltagelse.
 • Indleder og afrunder mødet.

AMR 2019 kampagnen

 • Opretter aktivitetsnummer.
 • Styrer tilmelding, herunder bekræftelse til deltagerne
 • Udarbejder program i samarbejde med arrangører.
 • Leverer materialer, f.eks. skabelon til indbydelse, pjecer m.m.
 • Aftaler med oplægsholdere/facilitator.
 • Bidrager evt. med økonomi til forplejning.

Lokal AMR

 • Kontakt din lokale faglige organisation eller kontakt AMR 2019-kampagnen
 • Deltag på lokale opstartsmøder.
 • Forhør dig om lokale aktiviteter.
 • Foreslå lokale arrangementer.
 • Stil dig til rådighed som deltager eller medarrangør.
 • Deltag i aktiviteterne – og inviter kolleger eller andre AMR til at deltage.

6/ Økonomi

De fælles lokale aktiviteter under AMR 2019 er delvist finansieret via projekter af forbund, der er medlem af FIU-samarbejdet. Organisationer der ikke er medlem af FIU-samarbejdet skal derfor betale et såkaldt ”omkostningsbaseret gebyr”.

 • På opstartsmøder og temamøder som fyraftensmøder kan alle deltage gebyrfrit.
 • På heldags- og halvdagstemamøder betaler organisationer, der ikke er medlem af FIU hhv. kr. 300,- og 150,- pr. deltager.

De enkelte organisationer aftaler selv internt, hvorvidt udgifter til gebyrer, tabt arbejdsfortjeneste m.m. betales af de lokale eller centrale organisationer.

Den enkelte organisation er ansvarlig for eventuelle udgifter til løn/tabt arbejdsfortjeneste eller dækning af transportudgifter.