Landkort hvor forstørrelsesglas har fokus på et grønt flag der er placeret i Jylland

Find lokale arrangementer

Her kan du finde en lister over de lokale AMR 2019-arrangementer, som er planlagte.

Listen bliver løbende opdateret med nye arrangementer, hvorfor vi vil anbefale dig at komme tilbage, hvis ikke du kan finde relevante arrangementer på nuværende tidspunkt.

Vælg region/landsdel og find et arrangement nær dig.

Tilmelding til arrangementerne skal ske via kontakt til den ansvarlige og til din egen lokale fagforening.

Hvis du/I synes, der mangler arrangementer i jeres lokalområde, så kan du få hjælp til selv at oprette arrangementer her