Ulighed
Ulighed
Ulighed
GLOBAL RIGHTS INDEX 2024 CHOKERER: Tesla’s afvisning af kollektive forhandlinger markerer en bekymrende tendens, hvor arbejdstagernes rettigheder eroderes i Europa. Nye tal påpeger at over halvdelen af Europas lande krænker rettighederne til kollektive forhandlinger, mens tre fjerdedele af landene bryder retten til at strejke

Nyt fra medlemmerne

Links peger på medlemsorganisationernes hjemmesider

Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljø
145 internationale forskningsartikler danner grundlag for 5 konkrete anbefalinger til, hvordan arbejdspladsen bedst kan bidrage til at fremme sundheden

Sammen om grøn omstilling

Gå til grønomstilling.dk

Hvem står i spidsen for Fagbevægelsens Hovedorganisation

Politisk ledelse