Det er en rigtig god nyhed, at offentlige og private virksomheder igen er begyndt at øge interessen for erhvervsrettet efteruddannelse for de kortuddannede og faglærte medarbejdere. Men vi er langt fra i mål. VEU-tilbud skal overskueliggøres og motivere til livslang læring.

FYRAFTENSMØDE MED SKATTEMINISTEREN

FH inviterer til fyraftensmøde om genopretningen af skattevæsenet torsdag d. 31. oktober klokken 16. Vi får besøg af skatteministeren, og der vil være repræsentanter HK Stat, Dansk Told- og Skatteforbund FSR – Danske Revisorer, DI og Christiansborg.

De økonomiske pisk, som i flere år har skullet presse kontanthjælpsmodtagere i job, rammer stort set kun borgere, der ikke lige kan gå ud og få et arbejde. Det viser en ny analyse. ”Økonomiske pisk har gjort titusindvis af borgere fattigere – men er ellers uden virkning.

Platformsarbejde kan ofte være et smuthul til unddragelse af arbejdstagernes sociale og overenskomstmæssige rettigheder på linje med skatteunddragelse

Lizettes blog

Finanslovsforslag markerer ny kurs
Læs mere

Den danske flexicurity-model bliver ofte rost, fordi den sikrer tryghed og fleksibilitet på arbejdsmarkedet. Alligevel regner Finansministeriet med, at bedre tryghed på arbejdsmarkedet giver flere arbejdsløse. ”Helt skævt,” siger FH’s formand, Lizette Risgaard.

I dag står det enhver frit for at vælge fagforening. Det er garanteret af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Men menneskerettigheder vil Lederne åbenbart blæse på. De ønsker i stedet at tvangsorganisere alle offentlige ledere.

Debat

HAR DU FINGEREN PÅ DEN POLITISKE PULS I BRUXELLES?
FAGLIGT.EU
Læs de seneste nyheder og interviews fra Fagligt.EU – FH’s EU-sekretariat i Bruxelles

Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed i EU-sprog kaldet ELA åbnede i torsdags og afholdt sit allerførste hovedbestyrelsesmøde.

I sidste uge løb EU’s erhvervsuddannelses-uge af stablen, og det var danske Frederik Enevoldsen, ungdomskonsulent i FH, der repræsenterede den europæiske fagbevægelses ungdom.

Regneregler: Bedre balance og mere åbenhed

Der er ubalance i Finansministeriets regnemodeller. Skattelettelser skaber ifølge modellerne gevinst for samfundet, mens investeringer i fx børnehaver anses som en ren udgift. Sådan hænger verden bare ikke sammen uden for Finansministeriets murstensmure. Det er i alles interesse, at vi får bedre balance i de regneregler, som er grundlag for politikernes beslutninger”, siger formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard.

Det er på høje tid at få balance i de regnemodeller i Finansministeriet, som politikerne baserer deres politik på, mener FH.

Der mangler at blive opstillet beregningsmetoder til at kvantificere afledte effekter af den offentlige service.

De finanspolitiske regneregler er igen, igen til debat. Det skyldes, at der i dag bliver indregnet adfærdseffekter af ændringer i skatter, afgifter og offentlige ydelser, mens det ofte ikke sker for offentlige udgifter til service og investeringer.

OS MED OK-MÆRKET: VI STYRKER DIG I DIT FAG

Din fagforening med OK-mærket kender dit fag lige så godt som dig. Du får ny viden om dit fag eller branche, stort netværk af kolleger, fagspecifik rådgivning og en stærk faglig identitet.

FH var i sidste uge ude med en kraftig opfordring til danske bygherrer om at tage alle nødvendige forholdsregler, hvis de tegner kontrakt med italienske leverandører.

En opgørelse fra forbundet 3F i 2018 viser, at der bag fem af de ti største sager om løndumping på danske byggerier står italienske entreprenører.

Italienske firmaer kan dumpe lønnen i Danmark uden konsekvenser pga. hul i reglerne. I forvejen er italienske virksomheder berygtede for snyd og løndumping i Danmark.

SOCIAL DUMPING

Bag hver femte ud af de ti største og mest alvorlige sager om social dumping står italienske skandalefirmaer

Italienske firmaer står for hver tredje arbejdstime blandt de udstationerede medarbejdere på danske byggeprojekter

Tag FH’s stress-test

Det er ikke ligegyldigt om du ligger i det grønne, gule eller røde felt!

En ordning. To vindere
Voksenlærling.nu
Flere virksomheder skal hjælpe sig selv til at få uddannet den arbejdskraft, som de har brug for, og ansætte flere voksenlærlinge- og elever.

Danmark kommer til at mangle faglærte i fremtiden. Helt konkret viser fremskrivninger, at vi kommer til at mangle mellem 44.000 – 70.000 faglærte i 2025. Og løsningen? Ja den ligger lige for. Vi skal have landets arbejdspladser til at ansætte flere voksenlærlinge- og elever

Ny kampagne skal få flere voksne til at tage en faglært uddannelse. Ved at investere i uddannelse til de tusindvis af ufaglærte og ledige faglærte vi har i Danmark, sikre vi både at de sidste inviteres med i jobfesten, og at virksomhedernefår den kvalificerede arbejdskraft, som de har brug for. ” siger Ejner K. Holst, næstformand i FH.

STYRK VELFÆRDEN

FH’s forslag til en national velfærdspagt

Tal og fakta
Analyse og dokumentation
Seneste analyser, tal og dokumentation fra Fagbevægelsens Hovedorganisation

Antallet af arbejdsløse faldt med knap 300 personer fra juli 2019 til august 2019.

Et survey foretaget af Epinion for FH viser, at der er et stort ønske i den danske befolkning om bedre muligheder for tidlig tilbagetrækning.

Der mangler at blive opstillet beregningsmetoder til at kvantificere afledte effekter af den offentlige service, selvom der tegner til at være en grundlæggende anerkendelse af, at den samlede offentlige service er med til at underbygge den høje erhvervsdeltagelse, der er i Danmark.

vi arbejder for

Politiske indsatsområder

Klik dig videre til mere information om Fagbevægelsens Hovedorganisations 6 politiske indsatsområder

Hvem står i spidsen for Fagbevægelsens Hovedorganisation

Politisk ledelse