“Det kan ikke være rigtigt, at arbejdstagere aldrig kan være sikre på, hvor mange arbejdstimer, de har og dermed heller ikke kan være sikre på deres løn”, siger Marianne Vind

OK20

Hvad betyder det egentlig at få en ny overenskomst? Hvem forhandler og hvordan bliver overenskomsten til? 

Tag FH’s stress-test

Det er ikke ligegyldigt om du ligger i det grønne, gule eller røde felt!

Grøn dagsorden kræver dygtige hænder

Lizette Risgaard om budgetlov: Vi skal have mest mulig velfærd for vores skattekroner
Læs mere

Økonomi

Mere uddannelse – mindre ulighed

Økonomi og arbejdsmarked er i fin form.

Uddannelse

Bente Sorgenfrey: Pressede ledere påvirker ansattes arbejdsmiljø
Læs mere

SOCIAL DUMPING

Bag hver femte ud af de ti største og mest alvorlige sager om social dumping står italienske skandalefirmaer

Italienske firmaer står for hver tredje arbejdstime blandt de udstationerede medarbejdere på danske byggeprojekter

EU og Internationalt

NEJ TAK!

Kommissionen har netop lanceret sit udspil om løn for europæiske lønmodtagere. Udspillet er uklart.

FH’s holdning er til gengæld klokkeklar:

Løndannelse er en national kompetence, som ikke reguleres fra EU

Debat

Tal og fakta
Analyse og dokumentation
Seneste analyser, tal og dokumentation fra Fagbevægelsens Hovedorganisation

Ledigheden faldt med godt 400 personer i september 2019 og har generelt været uændret set over det meste af 2019. Der er nu i alt 104.300 bruttoledige, svarende til 3,7 pct. af arbejdsstyrken.

Et survey foretaget af Epinion for FH viser, at der er et stort ønske i den danske befolkning om bedre muligheder for tidlig tilbagetrækning.

På hele DA-området var lønstigningstakten på 2,5 pct. i 3. kvartal 2019. Lønudviklingen lå dermed 0,3 pct.-point over de aftalte omkostningsstigninger i det overenskomstbaserede referenceforløb

OS MED OK-MÆRKET: VI STYRKER DIG I DIT FAG

Din fagforening med OK-mærket kender dit fag lige så godt som dig. Du får ny viden om dit fag eller branche, stort netværk af kolleger, fagspecifik rådgivning og en stærk faglig identitet.

Arbejdsret og overenskomst

vi arbejder for

Politiske indsatsområder

Klik dig videre til mere information om Fagbevægelsens Hovedorganisations 6 politiske indsatsområder

Hvem står i spidsen for Fagbevægelsens Hovedorganisation

Politisk ledelse