Politikerne skal se i øjnene, at efter- og videreuddannelsessystemet trænger til et gevaldigt løft.

Hvis det lykkes, vil mange hundrede unge fra hele Europa komme til Herning og dyste om, hvem der er bedst til deres fag.

SE VIDEO: I foråret 2020 skal de private overenskomster fornyes. Det betyder, at dine og kollegernes løn- og arbejdsvilkår er til forhandling. Se hvordan din nye overenskomst bliver til.

NEJ TAK!

Kommissionen har netop lanceret sit udspil om løn for europæiske lønmodtagere. Udspillet er uklart.

FH’s holdning er til gengæld klokkeklar:

Løndannelse er en national kompetence, som ikke reguleres fra EU

DERFOR MÅ BLØDNINGEN STOPPE NU, hvis vi skal fastholde tilslutningen til dagpengene og fleksibiliteten på det danske arbejdsmarked.

Et samfund i balance

Overskriften for FH’s indsatser i 2020 er ”Et samfund i balance”. En balanceret grøn omstilling, en socialt balanceret udvikling. Vækst og velfærd i balance.

Blødningen må stoppe nu!

Lizette Risgaard: En udhuling af dagpengene er en udhuling af selve flexicurity
Læs mere

Guderne skal vide, at fagbevægelsen i årenes løb har advaret om konsekvenserne!

Lizette Risgaard Formand FH

Økonomi

Mere uddannelse – mindre ulighed

Økonomi og arbejdsmarked er i fin form.

SOCIAL DUMPING

Bag hver femte ud af de ti største og mest alvorlige sager om social dumping står italienske skandalefirmaer

Italienske firmaer står for hver tredje arbejdstime blandt de udstationerede medarbejdere på danske byggeprojekter

Uddannelse

OK20


Forhandlingerne går igang lige efter nytår. Men hvad betyder det egentlig at få en ny overenskomst? Hvem forhandler og hvordan bliver overenskomsten til? 

FH og Lederforum har digital ledelse og digital transformation højt på dagsordenen. En af de steder, der findes inspiration, er hos Autismecenter Storstrøm, der med stor succes anvender digitale hjælpemidler i hverdagen.

EU og Internationalt

Debat

Tal og fakta
Analyse og dokumentation
Seneste analyser, tal og dokumentation fra Fagbevægelsens Hovedorganisation

Ledigheden faldt med godt 400 personer i september 2019 og har generelt været uændret set over det meste af 2019. Der er nu i alt 104.300 bruttoledige, svarende til 3,7 pct. af arbejdsstyrken.

Et survey foretaget af Epinion for FH viser, at der er et stort ønske i den danske befolkning om bedre muligheder for tidlig tilbagetrækning.

På hele DA-området var lønstigningstakten på 2,5 pct. i 3. kvartal 2019. Lønudviklingen lå dermed 0,3 pct.-point over de aftalte omkostningsstigninger i det overenskomstbaserede referenceforløb

OS MED OK-MÆRKET: VI STYRKER DIG I DIT FAG

Din fagforening med OK-mærket kender dit fag lige så godt som dig. Du får ny viden om dit fag eller branche, stort netværk af kolleger, fagspecifik rådgivning og en stærk faglig identitet.

Arbejdsret og overenskomst

Tag FH’s stress-test

Det er ikke ligegyldigt om du ligger i det grønne, gule eller røde felt!

vi arbejder for

Politiske indsatsområder

Klik dig videre til mere information om Fagbevægelsens Hovedorganisations 6 politiske indsatsområder

Hvem står i spidsen for Fagbevægelsens Hovedorganisation

Politisk ledelse