kønsbalance
kønsbalance
kønsbalance
Arbejdsmarkedets parter har etableret et partnerskab for at reducere kønsopdelingen i uddannelser og erhverv. En Epinion-analyse fra 2022 guider indsatsen, som fokuserer på kulturforandringer og samarbejde. Målet er at fremme ligestilling og udnytte alle talenter optimalt. Bliv klogere på anbefalingerne i ny publikation.

Nyt fra medlemmerne

Links peger på medlemsorganisationernes hjemmesider

Sammen om grøn omstilling

Gå til grønomstilling.dk

Hvem står i spidsen for Fagbevægelsens Hovedorganisation

Politisk ledelse