Ulighed
Ulighed
Ulighed
GLOBAL RIGHTS INDEX 2024 CHOKERER: Tesla’s afvisning af kollektive forhandlinger markerer en bekymrende tendens, hvor arbejdstagernes rettigheder eroderes i Europa. Nye tal påpeger at over halvdelen af Europas lande krænker rettighederne til kollektive forhandlinger, mens tre fjerdedele af landene bryder retten til at strejke

Nyt fra medlemmerne

Links peger på medlemsorganisationernes hjemmesider

kønsbalance
kønsbalance
kønsbalance
Arbejdsmarkedets parter har etableret et partnerskab for at reducere kønsopdelingen i uddannelser og erhverv. En Epinion-analyse fra 2022 guider indsatsen, som fokuserer på kulturforandringer og samarbejde. Målet er at fremme ligestilling og udnytte alle talenter optimalt. Bliv klogere på anbefalingerne i ny publikation.

Sammen om grøn omstilling

Gå til grønomstilling.dk

Hvem står i spidsen for Fagbevægelsens Hovedorganisation

Politisk ledelse