FH har gennemgået 102 danske og internationale studier om sammenhængen mellem marginalskat og arbejdstid. Tendensen er klar: I løbet af årene har topskattelettelser giver færre og færre ekstra arbejdstimer. Finansministeriet bør opdateret sine mere en 20 år gamle regnemetoder.

Lizettes Blog

Tilliden til Finansministeriets regnemetoder kan og skal genopbygges
Læs mere


Vi risikerer at vælgernes ønsker om et stærkt velfærdssamfund bliver modarbejdet af ubalancerede regnestykker. Det holder ikke en meter!

Lizette Risgaard, Formand i FH

Regneregler: Bedre balance og mere åbenhed

Der er ubalance i Finansministeriets regnemodeller. Skattelettelser skaber ifølge modellerne gevinst for samfundet, mens investeringer i fx børnehaver anses som en ren udgift. Sådan hænger verden bare ikke sammen uden for Finansministeriets murstensmure. Det er i alles interesse, at vi får bedre balance i de regneregler, som er grundlag for politikernes beslutninger”, siger formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard.

Det er på høje tid at få balance i de regnemodeller i Finansministeriet, som politikerne baserer deres politik på, mener FH.

Der mangler at blive opstillet beregningsmetoder til at kvantificere afledte effekter af den offentlige service.

De finanspolitiske regneregler er igen, igen til debat. Det skyldes, at der i dag bliver indregnet adfærdseffekter af ændringer i skatter, afgifter og offentlige ydelser, mens det ofte ikke sker for offentlige udgifter til service og investeringer.

I dansk fagbevægelse er der tilfredshed med, at Margrethe Vestager skal stå i spidsen for arbejdet med at sikre tech-giganternes skattebetaling og beskyttelse af vores personlige oplysninger.

De seneste års fremgang på arbejdsmarkedet er godt nyt for fremtidens vækst og velstand.

”Den økonomiske politik skal tage hensyn til klimaet. Samtidig må klimakampen ikke have social slagside. Klima, økonomi og solidaritet skal gå hånd i hånd.”, siger FH’s formand.

Der er fem konkrete årsager til, at opsvinget denne gang faktisk er anderledes og historisk holdbart, skriver cheføkonom i Fagbevægelsens Hovedorganisation Allan Lyngsø Madsen

En ordning. To vindere
Voksenlærling.nu
Flere virksomheder skal hjælpe sig selv til at få uddannet den arbejdskraft, som de har brug for, og ansætte flere voksenlærlinge- og elever.

Danmark kommer til at mangle faglærte i fremtiden. Helt konkret viser fremskrivninger, at vi kommer til at mangle mellem 44.000 – 70.000 faglærte i 2025. Og løsningen? Ja den ligger lige for. Vi skal have landets arbejdspladser til at ansætte flere voksenlærlinge- og elever

Ny kampagne skal få flere voksne til at tage en faglært uddannelse. Ved at investere i uddannelse til de tusindvis af ufaglærte og ledige faglærte vi har i Danmark, sikre vi både at de sidste inviteres med i jobfesten, og at virksomhedernefår den kvalificerede arbejdskraft, som de har brug for. ” siger Ejner K. Holst, næstformand i FH.

Voksenlærling : Fagbevægelsens Hovedorganisation

Tag FH’s stress-test

Det er ikke ligegyldigt om du ligger i det grønne, gule eller røde felt!

HAR DU FINGEREN PÅ DEN POLITISKE PULS I BRUXELLES?
FAGLIGT.EU
Læs de seneste nyheder og interviews fra Fagligt.EU – FH’s EU-sekretariat i Bruxelles

Forbedring af arbejdsmiljøet, afskaffelse af social dumping og undgåelse af lovbestemt mindsteløn er blot noget af det, der står på det nyslåede medlem af Europa-Parlamentet Marianne Vinds todo-liste. Hun har haft travlt i de første måneder i jobbet, men kun reelt haft kontoret i et par uger. Fagligt.EU besøgte hende der, mens væggene stadig var tomme i modsætning til bordet, der var fyldt med nye opgaver.

International Trade Union Confederation har netop udgivet sit ‘Global Rights Index 2019’, der viser, hvordan det står til med demokratiske rettigheder – herunder retten til at være medlem af en fagforening, verden over. Og for Europa ser det ikke godt ud.

STYRK VELFÆRDEN

FH’s forslag til en national velfærdspagt

Tal og fakta
Analyse og dokumentation
Seneste analyser, tal og dokumentation fra Fagbevægelsens Hovedorganisation

Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 2. kvartal 2019. I den private sektor steg lønnen med 2,5 pct. i 2. kvartal 2019, hvilket er på linje med udviklingen siden starten af 2018.

Den danske lønstigningstakt i fremstilling viste en stigning i lønnen på 2,5 pct. i 2. kvartal 2019, hvilket var på niveau med lønudviklingen hos vores vigtigste samhandelspartnere. Det er fjerde kvartal i træk, at den danske lønudvikling er på niveau med den udenlandske.

Der mangler at blive opstillet beregningsmetoder til at kvantificere afledte effekter af den offentlige service, selvom der tegner til at være en grundlæggende anerkendelse af, at den samlede offentlige service er med til at underbygge den høje erhvervsdeltagelse, der er i Danmark.

vi arbejder for

Politiske indsatsområder

Klik dig videre til mere information om Fagbevægelsens Hovedorganisations 6 politiske indsatsområder

Lizettes blog

Tilliden til Finansministeriets regnemetoder kan og skal genopbygges
Læs mere

Debat

Hvem står i spidsen for Fagbevægelsens Hovedorganisation

Politisk ledelse