Italienske firmaer står for hver tredje arbejdstime af de udstationerede medarbejdere på danske byggeprojekter, viser nye tal. Italienske virksomheder er berygtede for snyd og løndumping i Danmark.

Antallet af danskere, der er på efteruddannelse, er mere end halveret på seks år. Det er en katastrofal udvikling, som regeringen og Folketinget må vende.

Det stigende omfang af skat­tesnyd udhuler finansieringsgrundlaget for velfærdsstaten. Ofte lander regningen hos lønmodtagerne, hvor skatte­snyd er et sjældent fænomen.

Regneregler: Bedre balance og mere åbenhed

Der er ubalance i Finansministeriets regnemodeller. Skattelettelser skaber ifølge modellerne gevinst for samfundet, mens investeringer i fx børnehaver anses som en ren udgift. Sådan hænger verden bare ikke sammen uden for Finansministeriets murstensmure. Det er i alles interesse, at vi får bedre balance i de regneregler, som er grundlag for politikernes beslutninger”, siger formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard.

Det er på høje tid at få balance i de regnemodeller i Finansministeriet, som politikerne baserer deres politik på, mener FH.

Der mangler at blive opstillet beregningsmetoder til at kvantificere afledte effekter af den offentlige service.

De finanspolitiske regneregler er igen, igen til debat. Det skyldes, at der i dag bliver indregnet adfærdseffekter af ændringer i skatter, afgifter og offentlige ydelser, mens det ofte ikke sker for offentlige udgifter til service og investeringer.

I dansk fagbevægelse er der tilfredshed med, at Margrethe Vestager skal stå i spidsen for arbejdet med at sikre tech-giganternes skattebetaling og beskyttelse af vores personlige oplysninger.

De seneste års fremgang på arbejdsmarkedet er godt nyt for fremtidens vækst og velstand.

”Den økonomiske politik skal tage hensyn til klimaet. Samtidig må klimakampen ikke have social slagside. Klima, økonomi og solidaritet skal gå hånd i hånd.”, siger FH’s formand.

Der er fem konkrete årsager til, at opsvinget denne gang faktisk er anderledes og historisk holdbart, skriver cheføkonom i Fagbevægelsens Hovedorganisation Allan Lyngsø Madsen

Lizettes Blog

Grøn glasur på skattesænkninger – der er en anden vej, DI
Læs mere

Den grønne vej er IKKE via topskattelettelser, pisk til kontanthjælpmodtagere, mindre velfærd og mere udenlandsk arbejdskraft. Omkostningerne for en sundere planet SKAL fordeles solidarisk

Lizette Risgaard, Formand i FH
En ordning. To vindere
Voksenlærling.nu
Flere virksomheder skal hjælpe sig selv til at få uddannet den arbejdskraft, som de har brug for, og ansætte flere voksenlærlinge- og elever.

Danmark kommer til at mangle faglærte i fremtiden. Helt konkret viser fremskrivninger, at vi kommer til at mangle mellem 44.000 – 70.000 faglærte i 2025. Og løsningen? Ja den ligger lige for. Vi skal have landets arbejdspladser til at ansætte flere voksenlærlinge- og elever

Ny kampagne skal få flere voksne til at tage en faglært uddannelse. Ved at investere i uddannelse til de tusindvis af ufaglærte og ledige faglærte vi har i Danmark, sikre vi både at de sidste inviteres med i jobfesten, og at virksomhedernefår den kvalificerede arbejdskraft, som de har brug for. ” siger Ejner K. Holst, næstformand i FH.

Voksenlærling : Fagbevægelsens Hovedorganisation

Tag FH’s stress-test

Det er ikke ligegyldigt om du ligger i det grønne, gule eller røde felt!

HAR DU FINGEREN PÅ DEN POLITISKE PULS I BRUXELLES?
FAGLIGT.EU
Læs de seneste nyheder og interviews fra Fagligt.EU – FH’s EU-sekretariat i Bruxelles

Adgang til danske dagpenge, respekten om den danske model især i forhold til en lovbestemt mindsteløn og bekæmpelsen af social dumping har fyldt Enhedslistens første og eneste parlamentsmedlem Nikolaj Villumsens første tid i Europa-Parlamentet

Forbedring af arbejdsmiljøet, afskaffelse af social dumping og undgåelse af lovbestemt mindsteløn er blot noget af det, der står på det nyslåede medlem af Europa-Parlamentet Marianne Vinds todo-liste.

STYRK VELFÆRDEN

FH’s forslag til en national velfærdspagt

Tal og fakta
Analyse og dokumentation
Seneste analyser, tal og dokumentation fra Fagbevægelsens Hovedorganisation

Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 2. kvartal 2019. I den private sektor steg lønnen med 2,5 pct. i 2. kvartal 2019, hvilket er på linje med udviklingen siden starten af 2018.

Den danske lønstigningstakt i fremstilling viste en stigning i lønnen på 2,5 pct. i 2. kvartal 2019, hvilket var på niveau med lønudviklingen hos vores vigtigste samhandelspartnere. Det er fjerde kvartal i træk, at den danske lønudvikling er på niveau med den udenlandske.

Der mangler at blive opstillet beregningsmetoder til at kvantificere afledte effekter af den offentlige service, selvom der tegner til at være en grundlæggende anerkendelse af, at den samlede offentlige service er med til at underbygge den høje erhvervsdeltagelse, der er i Danmark.

vi arbejder for

Politiske indsatsområder

Klik dig videre til mere information om Fagbevægelsens Hovedorganisations 6 politiske indsatsområder

Lizettes blog

Grøn glasur på skattesænkninger – der er en anden vej, DI
Læs mere

Debat

Hvem står i spidsen for Fagbevægelsens Hovedorganisation

Politisk ledelse