Arbejdsmiljøet har stor betydning for længden på dit arbejdsliv, langtidssygefravær og ledighed. Det viser undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. ”Det understreger behov for investeringer i arbejdsmiljø og bedre mulighed for tilbagetrækning for nedslidte”, siger FH-næstformand Morten Skov Christiansen.

Hvis flere medarbejdere skal efteruddannes, er det afgørende, at virksomhederne formaliserer deres planlægning af efteruddannelse. Det peger arbejdsgiverne selv på i en ny undersøgelse fra Fagbevægelsens Hovedorganisation.

LØNMODTAGERNES TOPMØDE

Hvordan skaber vi et rigere Danmark uden at betale prisen i form af højere pensionsalder, dårligere sikkerhedsnet og mere ulighed?

Fagbevægelsens Hovedorganisation foreslår, at staten etablerer Danmarks Investeringsfond.

Socialdemokratiet vil med 600 mio. kroner forebygge nedslidning og løfte arbejdsmiljøet på landets arbejdspladser.

Invester ca. 300 mio. om året på at genrejse ordningen med jobrotation. Det foreslår Fagbevægelsens Hovedorganisation. Ordningen, hvor ledige vikarierer for ansatte på uddannelse, har tidligere vist stor effekt. Men brugen af ordningen er styrtdykket efter en række stramninger.

505 stemmer for og 63 imod og 87 hverken for eller imod. Sådan ser et massivt flertal for en slutbetænkning om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse ud.

Der er noget galt i Danmark – når uligheden stiger

Afstanden mellem rige og fattige vokser – og den har gjort det længe. Det kan også mærkes lokalt. Derfor er tiden ikke til at sænke skatten i toppen, men i stedet at investere i fællesskabet.

Tag FH’s stress-test

Det er ikke ligegyldigt om du ligger i det grønne, gule eller røde felt!

TAL OG FAKTA
Analyser og Dokumentation
Seneste analyser og dokumentation fra Fagbevægelsens Hovedorganisation

Omprioriteringsbidraget på uddannelser betyder, at vi gradvist investerer mindre i uddannelse hvert år. I 2019 er der skåret over 3 mia. kr. i bevillingen til ungdomsuddannelser og videregående uddannelser sammenlignet med 2015.

Antallet af arbejdsløse faldt med 1.300 fuldtidspersoner fra december 2018 til januar Bruttoarbejdsløsheden er nu på 102.700 fuldtidspersoner, jf. tabel 1, svarende til3,7 pct. af arbejdsstyrken. Arbejdsløshedsprocenten ligger uændret i forhold tildecember 2018. Målt i antal er arbejdsløsheden faldet med knap 63.000 siden den seneste top under krisen (midten af 2012). Faldet i arbejdsløsheden er…

I 4. kvartal 2018 var lønudviklingen på DA-området 2,5 pct., hvilket var det samme som i kvartalet før. Det betyder, at lønstigningstakten for året 2018 som helhed også var på 2,5 pct., hvilket er på linje med forventningerne.

TEMA
Stop Uligheden. Styrk velfærden

Hos den fattigste tiendedel af Danmarks befolkning blinker det økonomiske underskud alarmerende rødt: Her har hver person i gennemsnit en samlet negativ formue på hele 350.000 kr.

Hvis vi skal have et samfund, hvor alle er lige, rige og trygge, må politikerne træffe beslutninger om at omfordele den velstand, der bliver skabt, så alle får gavn af den.

Den rigeste tiendedel sidder på halvdelen af den samlede formue i Danmark ifølge en ny opgørelse fra Fagbevægelsens Hovedorganisation. Tallet er bare ét ud af seks tal for ulighed.

Selv om de fleste danskere synes, at uligheden er et problem, drukner de borgerlige debatten i talgymnastik og ordkløveri.

vi arbejder for

Politiske indsatsområder

Klik dig videre til mere information om Fagbevægelsens Hovedorganisations 6 politiske indsatsområder

Lizettes blog

Dine skattekroner tjener sig mangefold ind
Læs mere

Politisk ledelse