Vi har brug for et permanent løft af vores erhvervs- og professionsuddannelser og det skal være nu!

FH

Det er ingen hemmelighed, at vi kigger ind i en fremtid, hvor der er alt for få faglærte til at løfte de mange opgaver der venter.

Og hvor der også kommer til at mangle uddannet personale på sygehuse, i børnehaver og i vores skoler.

Velstand, grøn omstilling og velfærd

Det handler om vores velstand – uden flere faglærte vil vi opleve så mange flaskehalse i byggeriet, industrien, kontor og handel og mange andre sektorer, at det vil gå hårdt ud over vores vækst.

Det handler om den grønne omstilling – for hvem skal egentlig bygge vindmøller, installere ladestandere, omlægge til fjernvarme og alt det andet, vi har brug for? Det skal de faglærte.

Det handler om velfærd – for f.eks. sosu’er er nogle af dem, vi mangler allerflest af.

Historisk lav søgning

Søgningen til erhvervsskolerne faldt i 2023 til det laveste niveau i fem år, og samtidig falder mere end 40 procent(!) fra undervejs. Vi taber altså næsten halvdelen af eleverne, og det er en direkte konsekvens af, at kvaliteten af uddannelserne er alt for ringe.

Derfor er det godt, at regeringen endelig har meldt ud at de vil investere et stort beløb i erhvervsuddannelserne – det er på høje tid. Nu skal det løfte også føres ind i den endelige finanslov for 2024.

Regeringens løfte om 900 mio. ekstra om året til bedre undervisningsmaterialer, udstyr og undervisere skal med i den endelige finanslov for 2024.

FH

Det ser ikke meget bedre ud på de store professionsuddannelser. Siden 2019 er der tale om et samlet fald i søgningen på 24 procent til pædagog, lærer, sygeplejerske og socialrådgiver. Det slår også ud i optaget, som i samme periode er faldet med 15 procent. Derfor er det ved at være sidste udkald!

Hvis Danmark også i fremtiden skal stå stærkt og være et fantastisk land at leve og arbejde i, så skal vi investere nogle af vores betydelige ressourcer i at sikre, at vores erhvervs- og professionsuddannelser får et markant løft

SÅDAN FÅR VI FLERE FAGLÆRTE!

Vi skal løfte kvaliteten og sænke frafaldet på erhvervsuddannelserne!

Regeringens løfte om 900 mio. ekstra om året til bedre undervisningsmaterialer, udstyr og undervisere skal med i den endelige finanslov for 2024!

Vi skal gøre det mere attraktivt at tage en erhvervsuddannelse ved at indføre elevløn frem for SU på Grundforløb 2!

SÅDAN FÅR VI FLERE PROFESSIONSUDDANNEDE!

Professionsuddannelserne skal være mere attraktive – både for unge og de voksne der videreuddanner sig senere i arbejdslivet!

Vi skal investere massivt i professionsuddannelserne, herunder til flere undervisningstimer og bedre praktikforløb!

Der skal være klare karriereveje inden for fagene og gode rammer for efter- og videreuddannelse!