Som optakt til AMR 2019 spurgte vi 17.000 arbejdsmiljørepræsentanter ind til deres hverv som AMR. Dette har ført til en solid indsigt i de behov, der er ude i det daglige arbejdsmiljøarbejde og et centralt grundlag for kampagnen.

Resultaterne førte til, at AMR 2019 er centreret om nedenstående fem temaer:

 1. Tema: AMR’s rolle og opgaver
  AMR savner klarhed om deres roller, opgaver og ansvarsområder. 72 % vurderer deres egne kompetencer til kun at være nogenlunde eller lavere i forhold til viden om regler, roller, opgaver og ansvarsfordeling.
  Mange AMR giver udtryk for, at de savner, at AMR-posten bliver anerkendt og får samme status som tillidsrepræsentantposten – både af fagforeningen og af ledelsen. Undersøgelsen viser således et behov for, at både AMR og fagforeningerne arbejder med at styrke AMR-hvervets prestige og anerkendelse.
  49% af AMR oplever i høj grad eller meget høj grad at gøre en forskel for deres kolleger. Hele 62 % af AMR har altid mulighed for at være i kontakt med de kolleger, som de repræsenterer, mens der er 11%, som kun ”somme tider” har mulighed for kontakt med de kolleger, de repræsenterer.
 2. Tema: Tid til AMR-arbejdet
  Undersøgelsen viser tydeligt, at arbejdsmiljørepræsentanters tid til at løse arbejdsmiljøopgaver ikke altid er til stede. Tid til arbejdsmiljøopgaverne fremstår som et af de afgørende områder, der må gøres noget ved.
  Tid er en forudsætning for, at arbejdsmiljørepræsentanterne kan medvirke til at forbedre deres kollegers arbejdsmiljø.
  Undersøgelsen viser bl.a., at arbejdsmiljørepræsentanterne anser manglende tid i hverdagen til deres arbejdsmiljøopgaver som den største udfordring. 66 % af AMR bruger 1-2 timer om ugen på arbejdsmiljøarbejdet, og 78 % har brugt deres fritid på arbejdsmiljøarbejdet. Derudover har hele 40 % ingen aftale med ledelsen om tidsforbrug for arbejdet som AMR.
  Ligeledes efterlyser mange AMR hjælp til at overbevise deres ledelse om, at de må tage på arbejdsmiljøkurser i arbejdstiden.
 3. Tema: Uddannelse og kompetenceudvikling
  Uddannelse og kompetenceudvikling for arbejdsmiljørepræsentanter er centralt for, at de kan udfylde deres vigtige hverv. Undersøgelsen viser at stort set alle AMR får den lovpligtige 3-dags grunduddannelse.
  Dog viser den også, at kun godt halvdelen af AMR får tilbud om den årlige halvanden dags efteruddannelse, som blev indført med AMO-reformen af 2010.
  Dette er meget problematisk da AMR efterspørger mere viden om både arbejdsmiljølovgivningen og arbejdsmiljøproblemer. AMR oplever faktisk manglende viden på disse områder som nogle af de største udfordringer i deres funktion som arbejdsmiljørepræsentant.
  Derudover svarer 46 %, at mere uddannelse i arbejdsmiljø er den indsats, der skal til for at styrke deres position på arbejdspladsen.
 4. Tema: Strategisk arbejdsmiljøarbejde
  Det strategiske arbejdsmiljøarbejde er centralt for kollegernes fremtidige gode arbejdsmiljø. Ifølge AMR-undersøgelsen er arbejdsmiljørepræsentanternes indflydelse på det strategiske arbejdsmiljøarbejde dog begrænset. Arbejdsmiljørepræsentanterne har stor indflydelse inden for de områder, som ligger tættest på den daglig drift, dvs. de daglige eller operationelle opgaver. Når det derimod kommer til AMR’s inddragelse og indflydelse på det strategiske arbejdsmiljøarbejde, herunder de tørre forandringer, indkøb og ombygning så halter indflydelsen væsentligt. Hele 87 % angiver, at de har haft ingen eller lille indflydelse på større forandringer
 5. Tema: Unge og ny-rekruttering
  AMR-undersøgelsen viser, at der er behov for at styrke rekrutteringen af AMR i fremtiden, styrke uddannelse af de nyvalgte AMR og samtidig fokusere på at få valgt flere unge AMR. Næsten 60 % af arbejdsmiljørepræsentanterne er over 50 år, mens kun 2 % er mellem 20-29 år. Derudover finder undersøgelsen en sammenhæng mellem anciennitet i rollen som AMR og mængden af indflydelse på en række områder i arbejdsmiljøarbejdet. Typisk er lav anciennitet lig med lav indflydelse og høj anciennitet lig med høj indflydelse. Derfor er der behov for at støtte godt op om de nyvalgte, og have et særligt fokus på dem.