Hudlidelser, eksem, og visse former for kræft er stadigvæk udbredt blandt alt for mange lønmodtagere – ofte som direkte følge af problemer med forekomst og manglende forebyggelse af kemi på arbejdspladserne.

Reglerne om anvendelse af kemi på arbejdspladsen er netop blevet ændret.

Arbejdstilsynet har derfor også opdateret sine vejledninger om arbejde med kemi. Det gælder:

Vejledningerne er målrettet arbejdsgivere, arbejdsmiljørepræsentanter og andre medarbejdere, der arbejder med arbejdsmiljø i virksomheden.

Det er arbejdsgiverens pligt at sikre:

  • At medarbejdere ikke bliver udsat for unødige påvirkning fra stoffer og materialer.
  • Det betyder, at arbejdsgiver skal gøre det, som er teknisk muligt for at nedbringe udsættelsen. Fx at erstatte skadelige stoffer med ufarlige eller mindre skadelige, lave lukkede systemer, lave ventilation ved kilden og udlevere og sikre brugen af de rette personlige værnemidler, som fx masker og handsker.  
  • At grænseværdierne som minimum bliver overholdt – det er dog ikke nok at overholde grænseværdierne, hvis udsættelsen kan bringes længere ned.
  • At de ansatte får den nødvendige oplæring og instruktion – kravene til instruktion er blevet tydeligere, efter at arbejdsgiver ikke længere har pligt til at lave arbejdspladsbrugsanvisninger.
  • At føre effektivt tilsyn med at arbejdet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, dvs. at sikre at kollegerne udfører arbejdet, som de er instrueret i, herunder anvender værnemidler korrekt.

Arbejdsgiver skal  følge STOP-principperne, som forklares i videoen her:

Kontakt

Arbejdsmiljø