FØR.

Forberedelserne til forhandlingerne tager mange måneder – op til et helt år.

Her arbejder de lokale afdelinger, kredse, regioner eller tilsvarende på at opsamle medlemmernes krav.

Det kan fx ske på lokale temamøder. 

UNDER.

UNDER.

De egentlige forhandlinger mellem parterne begynder lige før jul. 

Forinden har forhandlerne aftalt en køreplan for, hvor mange gange de mødes. Traditionelt ser og hører offentligheden ikke meget til forhandlerne. Det er forhandlernes erfaring, at det i sidste ende giver det bedste resultat, når medierne ikke kan bringe brudstykker og halve historier videre fra de lukkede forhandlingslokaler.

Forliget på statens område lægger som regel den økonomiske ramme for forligene i kommuner og regioner – der har dog været undtagelser.

EFTER.

Det er ikke altid, at parterne på alle de mange forskellige områder kan blive enige om et overenskomstforlig. Så overgår forhandlingerne til Forligsinstitutionen

Når forhandlingerne er afsluttet, træder medlemsdemokratiet igen i kraft. Så skal medlemmerne af de organisationer og fagforbund, som står bag overenskomsterne, stemme ved en urafstemning, der foregår i løbet af et par uger.

For OK24 vil der som noget helt enkeltstående i stedet være et mæglingsforslag, der samler alle de regionale og kommunale aftaler på FH-området, der sendes til urafstemning. Læs mere under “Forligsinstitutionen”.

OVERBLIK

FAKTA OM OK24

En overenskomst er en aftale mellem en organisation/et forbund og en arbejdsgiverpart. Overenskomsten fastlægger løn, arbejdstid, overarbejdstillæg og mange andre arbejdsforhold, der sikrer, at parterne har den samme opfattelse af, hvad der er ret og pligt på arbejdspladsen.