– har krav på at få oplyst alle strejke- og lockoutvarsler

– kan indkalde parter til forhandlinger, hvis der er udsigt til konflikt. Ifølge forligsmandsloven har de overenskomstbærende organisationer pligt til at møde op

– kan udsætte konflikter, der ellers ville være trådt i kraft

– kan pålægge parterne til at genoptage forhandlinger om bestemte punkter

– kan af egen drift fremsætte mæglingsforslag, der skal sendes til afstemning efter forligsmandslovens regler