Her er Fagbevægelsens Hovedorganisations politiske grundlag. Det er her vi definerer de mål, vi arbejder hen imod ud fra et fælles grundlag.

Fagbevægelsens Hovedorganisation skal virke for en bæredygtig samfundsøkonomisk udvikling med fokus på fuld beskæftigelse under ordnede forhold for lønmodtagerne og et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle. Danmark skal også fremover være både et produktionsland og et service- og vidensamfund.

Fagbevægelsens Hovedorganisation skal arbejde bredt politisk for at løse samfundsudfordringer og skabe bedre vilkår for lønmodtagerne.

Fagbevægelsens Hovedorganisation er partipolitisk uafhængig. I den politiske interessevaretagelse skal Fagbevægelsens Hovedorganisation med afsæt i fagbevægelsens værdier samarbejde med partier og organisationer, der vil arbejde for hovedorganisationens politik på tværs.

Fagbevægelsens Hovedorganisation kan indgå såvel konkrete aftaler som mere strategiske alliancer afhængigt af, hvad der fremmer fagbevægelsens interessevaretagelse og indflydelse bedst.

Fagbevægelsens Hovedorganisation skal arbejde for lønmodtagernes interesser herunder arbejde for at sikre danske arbejdspladser, et solidarisk og fælles finansieret velfærdssamfund og lønmodtagernes fundamentale rettigheder i den globale økonomi.

Fagbevægelsens Hovedorganisation skal arbejde for tryghed på arbejdsmarkedet og understøtte lønmodtagernes udviklingsmuligheder.

Fagbevægelsens Hovedorganisation skal arbejde for uddannelse til alle. Uddannelse er et omdrejningspunkt for vækst og velfærd, en forudsætning for at bryde den sociale arv og sikre sammenhængskraften og demokratiet i samfundet. Alle lønmodtagere uanset uddannelsesniveau skal kunne udvikle og opkvalificere sig for at følge med nye krav på arbejdsmarkedet og for at kunne gøre karriere, få nye job og være innovative i deres arbejde. De grupper der af uddannelsesmæssige årsager er mest udsatte bør prioriteres højest.