Lønmodtagernes forbund udtager krav til overenskomstforhandlingerne.

Forud for det er gået en lang proces, hvor medarbejderne på de enkelte virksomheder er med til at bestemme, hvad der skal prioriteres af krav.

Det foregår typisk på møder i forbundenes lokale afdelinger.

Herefter samles kravene i de enkelte forbund, hvor det så besluttes hvilke krav, der skal prioriteres som hovedkrav.