Vi skal alle have et arbejde, hvor vi trives, og hvor vi ikke risikerer at komme til skade, bliver syge eller nedslidte. Det er vigtigere end nogensinde før med de nye reformer, der holder os længere på arbejdsmarkedet.

ARBEJDSMILJØ: Alle har krav på et godt arbejdsmiljø og gode arbejdspladser gennem hele livet. Men det går den forkerte vej med arbejdsmiljøet:

  • Antallet af arbejdstagere, der oplever høje psykiske belastninger i jobbet og får stress, angst eller depression på jobbet, er steget voldsomt inden for de seneste år.
  • Alt for mange oplever fysiske belastninger, træthed og smerter efter arbejdet.
  • Antallet af arbejdsulykker ligger fortsat på et alt for højt niveau.
  • Alt for mange bliver stadig udsat for farlig kemi i arbejdet.

Derfor skal vi styrke arbejdsmiljøet ude på arbejdspladserne, så vi alle kan trives og gå på arbejde uden at komme til skade, blive syge eller nedslidte. 

Arbejdspladserne i både den private og offentlige sektor skal være sunde – med plads til faglighed, medarbejdernes medindflydelse og balance mellem arbejds- og privatliv.

Fagbevægelsens Hovedorganisation er lønmodtagernes stemme til:

  • at sætte større fokus på psykisk og fysisk arbejdsmiljø
  • at få sundere arbejdspladser, så vi alle kan holde til pensionsalderen
  • at styrke arbejdsmiljørepræsentanterne på arbejdspladserne
  • at styrke Arbejdstilsynets kontrol med arbejdsmiljøet
  • at styrke rådgivning om arbejdsmiljø til virksomhederne

Sådan arbejder Fagbevægelsens Hovedorganisation for at styrke det gode arbejdsmiljø:

Arbejdsmiljørepræsentanternes År
I 2019 sætter Fagbevægelsens Hovedorganisation fokus på vores 25.000 arbejdsmiljørepræsentanter. Vi igangsætter en bunke aktiviteter for at styrke arbejdsmiljørepræsentanterne i deres daglige virke. Fx samles flere tusinde arbejdsmiljørepræsentanter den 8. januar 2019 i Odense for at inspirere hinanden og dele gode erfaringer.

Hvad er en arbejdsmiljørepræsentant?

Arbejdspladser med 10 eller flere ansatte skal have en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter – valgt af medarbejderne. Arbejdstilsynet.dk skriver:

“Det er arbejdsmiljørepræsentantens opgave at sætte fokus på sikkerhed og sundhed i virksomheden.”

Et stærkere Arbejdstilsyn
Arbejdstilsynet skal være synligt og effektivt; det sender et klart signal om, at arbejdsmiljøet er vigtigt, og det holder de virksomheder til ilden, der ikke af sig selv tilbyder sunde og sikre arbejdsforhold.

Konkret vil Fagbevægelsens hovedorganisation arbejde for større og permanente bevillinger til Arbejdstilsynet, som gennem en årrække er blevet udhulet af nedskæringer. Hvis politikerne fortsætter sparekursen som hidtil  OBS tjek Finanslov 2019), vil hver tredje ansat i Arbejdstilsynet være sparet væk i 2022 sammenlignet med 2014.

Styrket rådgivning til arbejdspladserne
Det er først og fremmest på arbejdspladserne, at et godt arbejdsmiljø skabes og vedligeholdes. Det kræver evner og kompetencer at løfte indsatsen. Men særligt mindre arbejdspladser kan have svært ved at løfte arbejdsmiljøudfordringerne alene. Derfor vil Fagbevægelsens Hovedorganisation arbejde for målrettede rådgivningsordninger, der kan styrke arbejdspladsernes evne til selv at forbedre arbejdsmiljøet.