Det er et godt udgangspunkt for at bringe vores samfund retfærdigt videre. I slutningen af sidste år fik Danmark en ny regering, som har lagt op til en bred reformdagsorden på tværs af blandt andet beskæftigelsessystemet, styringen af den offentlige sektor og skattevæsnet.

Det er væsentligt, at der i reformerne fastholdes et fokus på, at flere hænder skabes via investeringer i uddannelse og arbejdsvilkår, ikke via nedskæringer og kontrol, og på at sikre en fortsat solidarisk finansiering af vores fælles velfærdssamfund.

På bagkant af et 2022 med et rekordhøjt antal dødsulykker på danske arbejdspladser og med en fortsat stigende pensionsalder er det nødvendigt med ambitiøs prioritering af arbejdsmiljøet og gode svar på digitaliseringens og internationaliseringens udfordringer, herunder platformsarbejde og falske selvstændige, social dumping og algoritmestyret ledelse.

Mange af disse spørgsmål behandles på EU-plan. Her vil fagbevægelsen arbejde for en lønmodtagerdrevet dagsorden, hvor lovgivning og implementering sker med respekt for den danske aftalemodel, fordi den har tjent os godt som samfund.

Skal den danske model bevare sin styrke, kræver det en fortsat synlig, nærværende og relevant fagbevægelse, som flere har lyst til at være med i. Derfor er et skarpt fokus på organisering og fastholdelse i fagbevægelsen en helt nødvendig forudsætning for at sikre et fortsat stærkt fællesskab i forandringernes tid.

OVERBLIK FOR ÅRETS INDSATS 2023

Fællesskab i forandringernes tid

Skal den danske model bevare sin styrke, kræver det en fortsat synlig, nærværende og relevant fagbevægelse, som flere har lyst til at være med i.