Forord

Alle skal med i opsvinget

På trods af en imponerende vaccineindsats blev 2021 desværre ikke året, hvor vi endegyldigt kunne lægge coronaen bag os.

Ambitiøse investeringer for at holde hånden under økonomi, virksomheder og arbejdspladser og en omfattende og effektiv vaccineindsats betyder dog samlet set, at Danmark ikke blot er sluppet langt mere nådigt igennem coronakrisen end først antaget – vi står ved udgangen af 2021 midt i et buldrende opsving med rekordhøj beskæftigelse og udsigt til den højeste BNP-vækst i femten år.  

Alt tyder altså på, at Danmark valgte den helt rigtige krisemedicin i en uforudsigelig situation. Nu skal opsvinget styres og håndteres lige så klogt som krisen – så vi kan sikre, at alle får del i fremgangen. 

Det gør vi ikke ved at give efter for det velkendte krav om øget tilstrømning af udenlandsk arbejdskraft fra tredjelande. Derimod skal vi sikre et historisk løft af arbejdsstyrken gennem opkvalificering og efteruddannelse. 

På samme måde skal vi på arbejdsmiljøområdet udnytte det store potentiale for forebyggelse, så vi kan mindske sygefraværet og øge arbejdsudbuddet gennem et mere sikkert og sundt arbejdsliv for lønmodtagerne.

FH skal være med til at vise vejen for en ny reformkurs, hvor sigtet er at øge beskæftigelsen og velstanden, uden at uligheden øges.

I stedet skal reformer være et værktøj til at løse centrale samfundsudfordringer som manglen på faglærte og arbejdskraft til velfærdsområderne. Samtidig skal reformerne spille ind i den nødvendige grønne omstilling, så en ambitiøs klimaindsats inddrager lønmodtagerne og går hånd i hånd med lighed, flere gode jobs og kollektive løsninger. 

Vi skal arbejde for mindre overstyring af de offentligt ansatte såvel som af den offentlige økonomi i stat, kommune og regioner, så der bliver mere plads til faglighed og til fremadsynede investeringer og politiske prioriteringer.

Og både herhjemme og på internationalt plan skal vi fortsat arbejde for at styrke, udvikle og beskytte den danske arbejdsmarkedsmodel. Forudsætningen er en høj organiseringsgrad. Det er medlemmerne, der er fagbevægelsens styrke. FH vil også i 2022 have fokus på at understøtte, at flere bliver medlem af de overenskomstbærende fagforeninger.

Vi kan ikke vide, hvor længe det nuværende opsving vil vare. Men det skal være FH’s klare sigte, at det ikke bliver en lukket fest. Vi stod sammen i kampen mod corona – og nu er det tid til, at alle skal med i opsvinget. 

Det politiske grundlag

Helt overordnet er målet et solidarisk og demokratisk samfund med job og uddannelse til alle, kvalitet i velfærden og et godt arbejdsliv. 

Konkret har den stiftende kongres og hovedbestyrelsen fastlagt hovedorganisationens syv politiske og organisatoriske indsatsområder for kongresperioden 2019-2022.

I ”Årets indsats 2022” fastlægges konkrete indsatser for 2022.