9574 gange skete der i 2022 det, som Arbejdstilsynet kategoriserer som en alvorlig arbejdsulykke. Det svarer til mere end 26 om dagen, og markant højere end tidligere år.

Hele 43 gange fik ulykken endda den tragiske udgang, at en person mistede livet.

Vi skal knække statistikken

43 døde på arbejde i 2022

I år skal vi knække statistikken. Ingen skal dø af at gå på arbejde.

I 2023 omtaler FH samtlige dødsfald på det danske arbejdsmarked

Hvert år sker mere end 40.000 arbejdsulykker på danske arbejdspladser

”Det er jo alt for høje tal, og det er vi nødt til at gøre noget ved.

Ingen skal dø af at gå på arbejde, og de her tal viser med al tydelighed, at vi kan og bør gøre langt mere for at forebygge alvorlige ulykker,” siger Morten Skov Christiansen, der er fungerende formand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

For nylig har Arbejdsmiljørådet, der består af repræsentanter for både arbejdsgivere og lønmodtagere, fundet frem til flere forslag, der skal knække kurverne.

Anbefalingerne blev sendt over til Beskæftigelsesministeriet i marts.

”Jeg vil gerne kvittere for, at et bredt politisk flertal i den netop indgåede arbejdsmiljøaftale specifikt har fremhævet, at man vil følge anbefalingerne fra Arbejdsmiljørådet.

Men jeg må opfordre til, at man ikke trækker det i langdrag.

Vores forslag er klar til at blive ført ud i livet nu. Og hver eneste dag, der går uden forbedringer, er en dag, hvor der sker alvorlige ulykker,

MORTEN SKOV CHRISTIANSEN

Vores forslag er klar til at blive ført ud i livet nu. Og hver eneste dag, der går uden forbedringer, er en dag, hvor der sker alvorlige ulykker,” siger Morten Skov Christiansen.

Vi vil have:

En ”havarikommission” på arbejdsmarkedet

Ligesom det er tilfældet ved alvorlige ulykker i trafikken, mener Arbejdsmiljørådet, at man bør nedsætte en ekspertgruppe, der undersøger og analyser alvorlige arbejdsulykker.

Den skal drage inspiration fra Havarikommissionen, der bruger analyser til at forebygge alvorlige ulykker i trafikken. Kommissionens analyser kan eksempelvis pege på særligt farlige typer af vejkryds, der ofte resulterer i ulykker og derfor bliver lavet om.

På samme måde skal ekspertgruppen på arbejdsmarkedet identificere særligt farlige typer af arbejde, processer og praksisser og gennem dybdegående analyser komme med bud på, hvordan man kan forebygge en bestemt type af ulykke i fremtiden.

Særligt fokus på de tre brancher med flest ulykker

Arbejdsmiljørådet foreslår at lave særlige regler for transport, landbrug og bygge- og anlægsbranchen. Det er nemlig i de brancher, godt halvdelen af dødsulykkerne finder sted.

Det skal ske gennem en ny type af tilsyn, som Arbejdstilsynet skal stå for. Den skal tage udgangspunkt i de risici, vi ved der eksisterer netop her – fx fald, at blive ramt af genstande og fastklemning.

Styrkelse af Arbejdstilsynets analyser

Vi skal bruge mere viden om arbejdsulykkerne, og i den forbindelse foreslår Arbejdsmiljørådet en kraftig udvidelse af de analyser og undersøgelser, som Arbejdstilsynet står bag.

Herunder anbefales det, at tilsynet hvert år laver en ulykkesrapport i samarbejde med Nationalt Center For Arbejdsmiljø (NFA), som skal bidrage med anbefalinger til drøftelse i Arbejdsmiljørådet. På den måde kan analysen bruges til at forebygge lignende ulykker i fremtiden.

Udvikling i arbejdsulykker i Danmark

46.434

2022

44.080

2021

39.221

2020

Arbejdsulykker
Arbejdsulykker
Arbejdsulykker
17-årige Annica Hansen-Schwartz kunne mærke, at der var noget, der ramte hende i panden. Hun sagde “av for satan” og kiggede spørgende over på sin arbejdsgiver: Var der noget galt?

Arbejdstilsynet udførte 25.395 tilsynsreaktioner i 2022 – heraf:

11.957

Strakspåbud

5.600

Påbud

549

Forbud