Den 28. februar 2023 besluttede Folketinget at afskaffe store bededag som helligdag fra den 1. januar 2024. Den dag, der tidligere var store bededag, vil derfor med virkning fra 2024 være en almindelig hverdag.

De fleste lønmodtagere vil derfor fremover skulle arbejde som normalt på det, der tidligere var store bededag. Derudover bortfalder fx særlige helligdagstillæg og ret til kompenserende frihed for arbejde på store bededag – og det gælder uanset, om vilkårene er aftalt individuelt eller kollektivt.

Om guiden

I denne guide kan du få svar på nogle af de hyppigst stillede spørgsmål om afskaffelsen af store bededag. Hvis du ikke kan finde svar på lige præcis dét spørgsmål, du sidder med, kan du kontakte din fagforening for at få hjælp.

Fridag

Skal jeg arbejde på store bededag?
Min overenskomst siger, at jeg har fri på store bededag. Gælder det stadig?
Min kontrakt siger, at jeg har fri på store bededag. Gælder det stadig?
På min arbejdsplads har vi en lokalaftale, der siger, at jeg har fri på store bededag. Gælder det stadig?
Skal min chef give mig fri en anden dag?
Hvad kan mine kollegaer og jeg gøre for alligevel at få fri på store bededag?
Kan jeg aftale med min chef, at jeg alligevel holder fri på store bededag?
Jeg arbejdede i forvejen på store bededag. Kan min arbejdsgiver kræve, at jeg arbejder en ekstra dag på et andet tidspunkt?
Jeg arbejder normalt en kort dag om fredagen. Kan min arbejdsgiver kræve, at jeg arbejder en hel dag den fredag, der plejede at være store bededag?
Kan min arbejdsgiver beslutte ikke at øge min arbejdstid?
Jeg har planlagt konfirmation på store bededag. Har jeg krav på at have fri fra arbejde?

Løn og hidtidige tillæg

Får jeg løn, når jeg arbejder på store bededag?
Jeg er timelønnet og får øget min arbejdstid, når store bededag afskaffes. Hvordan bliver jeg kompenseret?
Jeg er månedslønnet el.lign. og får øget min arbejdstid, når store bededag afskaffes. Hvordan bliver jeg kompenseret?
Forsvinder mit helligdagstillæg for arbejde på store bededag?
Jeg sparer løbende op til søgnehelligdagsbetaling og får udbetalt et beløb fra denne konto, når der falder en helligdag. Mister jeg en del af denne opsparing?
Forsvinder mine andre sædvanlige tillæg også?
Jeg er timelønnet og har fri med løn på store bededag uden nærmere optjeningsregler. Hvordan er jeg stillet?
Jeg har et andet job, hvor jeg normalt arbejder på store bededag. Hvordan er jeg stillet i forhold til mit primære job?
Min arbejdsgiver har ikke brug for min arbejdskraft på store bededag. Skal jeg stadig have løn for dagen?

Kompensation

Jeg er timelønnet, og min arbejdstid stiger. Hvordan bliver jeg kompenseret?
Jeg er månedslønnet eller får fast løn for en anden periode, og min arbejdstid stiger. Hvordan bliver jeg kompenseret?
Hvornår får jeg udbetalt kompensationen for at arbejde på store bededag?
Jeg er månedslønnet. Hvordan udregnes mit løntillæg?
Kan jeg få kompensation for andet end løn?
Jeg er månedslønnet og har fået en lønstigning. Min arbejdsgiver siger, at kompensation for store bededag er inkluderet i lønstigningen. Er det rigtigt?
Jeg er først blevet ansat i mit job efter lovens ikrafttrædelse den 1. januar 2024. Har jeg alligevel krav på kompensationen?
Jeg har sparet løntillæg op, som jeg endnu ikke har fået udbetalt. Hvordan er jeg stillet, hvis jeg fratræder min stilling, før jeg får det udbetalt?
Min arbejdsgiver har valgt at udbetale tillægget på 0,45 % sammen med lønnen for maj og august måned. Hvordan er jeg stillet, hvis jeg fratræder min stilling før maj eller august?
Jeg er månedslønnet. Skal jeg betale allerede udbetalt tillæg tilbage, hvis jeg fratræder min stilling, før den ekstra arbejdsdag falder?

Særlige jobtyper, barsel og oplysningspligt for arbejdsgiver

Jeg er ansat på deltid – hvordan er jeg stillet?
Jeg er lærling eller elev. Hvordan påvirker afskaffelsen af store bededag mig?
Jeg er ansat i fleksjob – hvordan er jeg stillet?
Jeg er i ulønnet praktik og modtager erkendtlighed. Får jeg kompensation?
Jeg har været på barsel uden løn en del af året. Får jeg den samme kompensation som mine kollegaer?
Skal min arbejdsgiver oplyse mig om de ændrede vilkår?
Jeg arbejder for en udenlandsk virksomhed i Danmark. Hvordan er jeg stillet?