Fair vækst og flere gode job

FH’s økonomiske 2030-plan

DOWNLOAD
FH FORSLAG
Genopretningsplan
Coronaepidemien har skabt store udfordringer for det danske samfund med usikkerhed og utryghed til følge. Som en del af genåbningen har FH derfor fokus på en række indsatser, der skal få Danmark endnu stærkere ud på den anden side af krisen. Blandt disse indsatser er bl.a. en styrkelse af dagpengene, øget fokus på dimittender og langtidsledige samt et ekstraordinært løft i den borgernære velfærd.
 

Titusindvis af hjemsendte elever og studerende i praktiske fag er kommet bagud på deres uddannelse på grund af coronaen. For hvordan lærer man at reparere en bil, installere en vaskemaskine eller skifte forbinding på en patient, når man sidder bag sin computerskærm derhjemme? FH foreslår derfor, at der afsættes 600 mio. kr. til at rette op på det faglige efterslæb på erhvervsskolerne og på erhvervsakademi- og professionsbachelor uddannelserne.

Coronakrisen har svækket virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft, og flere tusinde lønmodtagere har på nuværende tidspunkt mistet deres arbejde. Det har konsekvenser for hele arbejdsmarkedet, og der er sket store stigninger i langtidsledigheden og ledigheden blandt de nyuddannede. ”Det er vigtigt, at vi i fællesskab får sat hurtigt ind og skærpet vores beskæftigelsesindsats”, siger Ejner K. Holst, næstformand i FH.

Den hårfine balance mellem fleksibilitet for arbejdsgiverne og tryghed for lønmodtagerne, som det succesfulde danske arbejdsmarked hviler på, er i alvorlig fare. Dagpengene, som skulle sikre lønmodtagerne tryghed, hvis de mister deres arbejde, er gradvist blevet udhulede gennem årtier. Det betyder, at ledige i dag typisk mister over halvdelen af deres indtægt, når de mister…

Landets kommuner brugte 2,9 mia. kr. mindre på velfærd sidste år, end de havde budgetteret med. Fagbevægelsens Hovedorganisation foreslår, at underforbruget skal overføres til i år, så pengene kan bruges til at reparere skaderne fra den lange nedlukning. Pengene bør gå til at genoprette trivslen for børn, unge, ældre og udsatte og et fagligt løft i grundskolen, mener FH.

41 FORSLAG

Om investeringer i fællesskab, fremtid, klima og teknologi. “Hvis ikke den økonomiske usikkerhed skal bundfælde sig, skal Christiansborg vise befolkningen, at der er grund til at tro på fremtiden”, Lizette Risgaard.