Den hårfine balance mellem fleksibilitet for arbejdsgiverne og tryghed for lønmodtagerne, som det succesfulde danske arbejdsmarked hviler på, er i alvorlig fare. Dagpengene, som skulle sikre lønmodtagerne tryghed, hvis de mister deres arbejde, er gradvist blevet udhulede gennem årtier. Det betyder, at ledige i dag typisk mister over halvdelen af deres indtægt, når de mister jobbet.

Derfor står en samlet fagbevægelse nu bag et krav om at stoppe udhulingen og forhøje dagpengene i de første tre måneder af en ledighedsperiode.

FH FORSLAG: Mere tryghed til lønmodtagerne (iPaper)

”Et trygt dagpengesystem handler ikke bare om anstændighed over for de ledige, som i mange, mange år har betalt til a-kassen. Det handler i mindst ligeså høj grad om fundamental tryghed for dem, der er i arbejde, for ikke at glemme arbejdsgivernes mulighed for også i fremtiden hurtigt at kunne hyre og fyre,” siger Lizette Risgaard.

Hele Danmark tjener på, at lønmodtagerne er omstillingsparate og tør skifte job, og det forudsætter en vis tryghed på arbejdsmarkedet. Derfor foreslår vi nu, at udhulingen stopper, og at forsikrede ledige får forhøjede dagpenge i de første tre måneder, de er ledige

Lizette RISGAARD

Vi skal turde omstille os

”Hele Danmark tjener på, at lønmodtagerne er omstillingsparate og tør skifte job, og det forudsætter en vis tryghed på arbejdsmarkedet. Derfor foreslår vi nu, at udhulingen stopper, og at forsikrede ledige får forhøjede dagpenge i de første tre måneder, de er ledige,” siger Lizette Risgaard.

Fagbevægelsens opråb kommer efter, at dagpengenes værdi er blevet udhulet gennem mange år: Den andel af indkomsten, dagpengemodtagere kan få i tilfælde af arbejdsløshed, er for en FH-lønmodtager faldet fra 57 procent i midten af 90’erne til 47 procent i dag. Det svarer til godt 4.000 kroner mindre om måneden, end hvis dagpengene ikke var blevet udhulede siden 90’erne.

”Når vi om lidt skal lægge coronakrisen bag os og springe med hovedet først ud i den grønne omstilling, så kommer vi igen til at bede lønmodtagerne om at være enormt omstillingsparate. Men det kan vi kun, hvis vi holder op med at skære dybere og dybere i den tryghed, som den danske arbejdsmarkedsmodel hviler på, og i stedet begynder at investere i vores dagpengesystem,” siger Lizette Risgaard.

Mange dropper forsikringen

Udhulingen betyder, at rigtig mange a-kassemedlemmer oplever et markant indtægtsfald i tilfælde af arbejdsløshed. Hele 860.000 a-kassemedlemmer, svarende til halvdelen af de forsikrede medlemmer, har i dag udsigt til mindst at få halveret deres indkomst, hvis de kommer på dagpenge.

Den gradvise udhuling af dagpengene betyder desværre, at færre og færre af dem, som er på arbejdsmarkedet i dag, kan se fidusen ved at være at stå i a-kasse. Hvis vi bare lader udviklingen fortsætte, kan det altså være enormt farligt for modellens økonomiske bæredygtighed

Lizette Risgaard

Udviklingen slår også igennem på medlemssiden. For tyve år siden var cirka 84 procent af lønmodtagerne medlem af en a-kasse. I dag er det cirka 78 procent. Faldet svarer til cirka 160.000 medlemmer og tabte kontingentkroner for staten på en halv milliard kroner årligt.

”Den gradvise udhuling af dagpengene betyder desværre, at færre og færre af dem, som er på arbejdsmarkedet i dag, kan se fidusen ved at være at stå i a-kasse. Hvis vi bare lader udviklingen fortsætte, kan det altså være enormt farligt for modellens økonomiske bæredygtighed. Så det er ”fem minutter i tolv” for politikerne at genoprette balancen for både lønmodtagerne, virksomhederne og resten af samfundet,” siger Lizette Risgaard.

FH foreslår forhøjede dagpenge de første tre måneder

FH, som repræsenterer 1,3 million lønmodtagere, foreslår derfor, at alle, der har været beskæftiget i to ud af de seneste tre år, får mere i dagpenge i de første tre måneder som ledig – op til 2.000 kroner mere om måneden, hvis de har været medlem af en a-kasse i to år og op til 4.000 kroner mere, hvis de har været medlem i mindst fire år. Desuden foreslår FH at stoppe udhulingen øjeblikkeligt.

”Jeg håber, at politikerne, som jo gerne bryster sig af vores overlegne danske model og flexicurity-systemet, nu også vil være med til at genoprette balancen og trygheden for lønmodtagerne. Problemet er kun blevet endnu tydeligere under corona, hvor titusindvis har oplevet fra den ene dag til den anden at miste deres job og levegrundlag.

Men efter coronaen venter en historisk grøn omstilling af det danske samfund, som vil kræve, at lønmodtagerne tør tage chancer. At gribe de forandringer og omstille sig kræver også tryghed. Tryghed er en forudsætning for at komme igennem krisetider og for at komme godt ind i fremtiden, for vi ved, at trygge mennesker tør,” siger Lizette Risgaard.

FH annonce: Mindre ondt i maven. Mere tryghed (pdf)

Læs FH’s samlede forslag her: