Når covid-19 fra på tirsdag den 1. februar ikke længere kategoriseres som samfundskritisk sygdom, medfører det en lang række ændringer i danskernes hverdag. Også i vores arbejdsliv.

For lønmodtagere betyder det, at arbejdsgivere fra og med den 1. februar 2022 IKKE længere har mulighed for at kræve at se et coronapas.  Ifølge loven om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 m.v., er det nemlig kun muligt for arbejdsgiver at kræve coronapas, så længe covid-19 er en samfundskritisk sygdom.

OK at kræve test indtil den 5. februar

Indtil den 5. februar 2022 er det derimod stadig muligt for arbejdsgivere at kræve, at medarbejderne tager en covid-19-test.

Et krav om testning kan tages i brug af arbejdsgiveren, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse covid-19 smittespredningen, herunder arbejdsmiljøhensyn, eller væsentlige driftsmæssige hensyn.

FH’s coronavejledning

FH bringer inden den 1. februar en opdateret cocoronavejldning ift de nye forholdsregler.

Det er derfor som udgangspunkt arbejdsgiver, der i det enkelte tilfælde og på den enkelte virksomhed konkret vurderer, om det er sagligt at kræve testning af en medarbejder.

Efter den 5. februar 2022, hvor lov om arbejdsgivers adgang til at kræve forevisning af corona pas og test for covid- 19 m.v. ophæves, har arbejdsgiver ikke længere hjemmel til at kræve test af medarbejderne for covid-19.

Barselsdagpenge fortsætter til 1. marts

Indtil den 28. februar 2022 gælder, der fortsat en ret til barselsdagpenge til den ene af forældrene med hjemsendte eller børn der er smittet med covid-19, der er til og med 13 år.

Ordningen gælder for op til 10 arbejdsdage pr. barn og forudsætter, at ingen af forældrene kan arbejde hjemmefra.