På trods af store hjælpepakker har coronakrisen haft alvorlige konsekvenser for arbejdsmarkedet i Danmark.

Det har endnu en gang tydeliggjort vigtigheden af at sikre trygheden for lønmodtagerne og FH har i den forbindelse fremlagt et udspil om at styrke dagpengesystemet.

Det er samtidig også vigtigt at hjælpe de ledige og dem, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet i job. Det mener FH, og foreslår en særlig indsats, der skal bekæmpe henholdsvis langtids- og dimittendledigheden. 

Stigning i antallet af langtidsledige

Alene i april og maj 2020 steg antallet af langtidsledige med knap 5.000 fuldtidspersoner. Særligt har det ramt dagpengemodtagerne, hvor der i januar 2021 var omkring 13.000 flere langtidsledige end i marts 2020 – altså før coronakrisen for alvor brød ud.

”Det er en meget bekymrende udvikling, vi har set med stigningen i langtidsledigheden, for vi ved, at det bliver sværere at komme i arbejde, jo længere tid man er ledig”, siger Ejner K. Holst, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation.

“Derfor kommer vi nu med en række konkrete forslag til, hvordan vi får vendt udviklingen. Vi foreslår bl.a. at sætte tidligere ind og afskaffe kravet om tre måneders forudgående ledighed ved jobrotationsforløb”, siger FH-næstformanden.

Nyuddannede har svært ved at finde job

Han peger på, at en anden stor udfordring ift ledighed, er at de nyuddannede har svært ved at få job. I august 2020 var antallet af ledige dimittender steget til omkring 25.000 fuldtidspersoner mod normalt omkring 20.000 fuldtidspersoner.

Det er et stort problem, at så mange af vores dimittender har svært ved at få foden indenfor på arbejdsmarkedet

Ejner K. Holst

”Det er et stort problem, at så mange af vores dimittender har svært ved at få foden inden for på arbejdsmarkedet. For når man som nyuddannet går direkte fra studiet til at være ledig, så har det store omkostninger – ikke blot for den enkelte, men for hele samfundet”, siger Ejner K. Holst.

Derfor foreslår FH bl.a., at man etablerer en pulje til a-kasserne, som kan søges til en indsats, hvor man kontakter de kommende dimittender blandt de medlemmer, der ikke allerede har et job, og hjælper dem i gang med jobsøgningen.