”Jeg mener, vi skal tage ved lære af fortidens synder. For ti år siden stod vi også i en økonomisk krise, og der reagerede politikerne på Christianborg ved at skære i det økonomiske sikkerhedsnet og velfærden.

Download: “FH’s genopretningsplan: Invester i klima, teknologi og tryghed – 41 konkrete forslag”

Det førte til utryghed og i sidste ende, at krisen blev langvarig”, siger formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard.

Hvis ikke den økonomiske usikkerhed skal bundfælde sig, skal Christiansborg vise befolkningen, at der er grund til at tro på fremtiden.

Lizette Risgaard

Tusinder af lønmodtagere har mistet deres job, mange virksomheders likviditet bløder, og dele af den offentlige sektor er presset til det yderste for at håndtere den ekstraordinære situation. Det skaber ifølge Lizette Risgaard tilsammen den utryghed, der er én af hovedingredienserne i længerevarende økonomiske kriser.

”Hvis ikke den økonomiske usikkerhed skal bundfælde sig, skal Christiansborg vise befolkningen, at der er grund til at tro på fremtiden”, siger hun.

Genopretningsplan skal nå bredt ud

Derfor foreslår FH, at Danmark investerer sig ud af krisen. Det skal ske ved at sætte strøm til økonomien på en måde, der også gavner samfundet på længere sigt.

”Med vores genopretningsplan forsøger vi at komme hele vejen rundt. Vi vil give arbejdsløse og lønmodtagere en kontant økonomisk håndsrækning her og nu for at sætte gang i privatforbruget. Og vi vil gøre det attraktivt for virksomheder og kommuner at sætte gang i investeringerne”, siger Lizette Risgaard.

FH’s forsigtige beregning peger på, at tiltagene kan bidrage til at skabe godt 50.000 job.

Fokus på klimaet

Genopretningsplanen indeholder 41 konkrete forslag. Det indebærer tiltag, der fremmer klimainvesteringer, en oprustning af infrastrukturen og investeringer i ny teknologi.

Det er utrolig vigtigt, at vi bruger denne anledning til at sætte skub i den grønne omstilling.

Lizette Risgaard

”Det er utrolig vigtigt, at vi bruger denne anledning til at sætte skub i den grønne omstilling. Det bidrager jo ikke alene med job til nogle af de ledige hænder, det er også en måde at løse fremtidens udfordringer på,” siger Lizette Risgaard.

Se kort intro-video:

Fakta om FH Genopretningsplan

FH’s genopretningsplan tager afsæt i følgende fem hovedområder

  • De arbejdsløse skal hjælpes med styrkede dagpenge. Det giver både mere tryghed for den enkelte, og styrker økonomien ved at øge den hjemlige efterspørgsel.
  • Mange brancher er afhængige af, at husholdningerne går ud og bruger penge. De skal understøttes, ved at man frigiver de indefrosne feriemidler med staten som ”mellemmand”. Det vil give mange lønmodtagere ekstra ”lommepenge” oven på en lang periode uden restaurantbesøg osv.
  • En række konkrete klimatiltag skal sætte skub i den grønne omstilling. Det bidrager med beskæftigelse og løser samtidig nogle af fremtidens udfordringer.
  • Der skal tænkes langsigtet ved at fremrykke investeringer i vores fælles bygninger og infrastruktur. FH foreslår at sætte skub på forbedringen af indeklimaet i offentlige institutioner. Det vil komme både børn, unge, elever mv. til gavn. Og alle de ansatte på institutionerne. Derudover skal den sætte gang i infrastrukturprojekter, der allerede ligger klar i skuffen.
  • Der er er desuden behov for en økonomisk håndsrækning til virksomhederne, så de tilskyndes til at sætte gang i investeringer. FH’s forslag gør det mere attraktivt at sætte gang i investeringer her og nu. På kort sigt understøtter det beskæftigelsen, og på lang sigt vil det gøre virksomhederne bedre til at skabe værdi.

Download: “FH’s genopretningsplan: Invester i klima, teknologi og tryghed – 41 konkret forslag”