Allerede få dage efter, at regeringen lukkede landet ned den 11. marts 2020, blev den første corona-relaterede trepartsaftale landet. Den blev startskuddet til et rekordhøjt antal trepartsaftaler de næste to år.

I 2020 og 2021 indgik arbejdsmarkedets parter og regeringen hele 21 aftaler, som stort set alle er relateret til coronakrisen. Den første handlede om lønkompensation. Siden kom der andre aftaler til, der på andre måder skulle holde hånden under arbejdsmarkedet, fx en aftale om arbejdsfordeling, penge til praktikpladser, dagpenge til forældre med hjemsendte børn.

To aftaler er IKKE coronarelaterede: En aftale fra december 2020 om arbejdsmiljø og en aftale fra oktober i år om mangel på arbejdskraft.

Før corona ramte landet, blev trepartsaftaler indgået i et noget mere behersket tempo. Den allerførste trepartsaftale blev indgået i 1987, siden blev der indgået yderligere 16 aftaler frem til 2020.

https://bm.dk/arbejdsomraader/politiske-aftaler/trepartsaftaler/

Treparter 2021

10. december: Trepartsaftale om forlængelse af midlertidig arbejdsfordelingsordning og lønkompensation
23. november: Trepartsaftale om suspendering af arbejdsgiverperioden samt ordning med barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn.
12 november: Trepartsaftale om coronapas.
6. oktober: Trepartsaftale om mangel på arbejdskraft.
13. april: Trepartsaftale om tilpasning af lønkompensationsordningen i forbindelse med gradvis genåbning af Danmark.
26. marts: Trepartsaftale om at forlænge lønkompensationsordningen frem til den 30. juni 2021, indgået i marts 2021
14. januar : Trepartsaftale om forlængelse af lønkompensation i alle brancher indgået i januar 2021

Treparter 2020

22. december: Trepartsaftale om prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen
21. dec: Trepartsaftale om justeringer af IGU-ordningen indgået i december 2020
10. december: Trepartsaftale om genindførsel af lønkompensationsordningen
27. november: Trepartsaftale om forlængelse af midlertidig arbejdsfordelingsordning
21. november: Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar
7. november: Trepartsaftale om lokal lønkompensationsordning som følge af ekstraordinær smitteudvikling i Nordjylland.
10. september: Trepartsaftale om midlertidig ordning med barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn som følge af covid-19.
31. august: Trepartsaftale om en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning på det private arbejdsmarked.
5. juni: Trepartsaftale om gradvis udfasning af den midlertidige lønkompensationsordning indgået i juni 2020
28. maj: Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder.
18. april: Aftale om forlængelse af trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation.
30. marts: Aftale om styrkelse af trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation
24. marts: Trepartsaftale om vilkår for lærlinge og elever i den midlertidige lønkompensationsordning
15. marts: Trepartsaftale om midlertidig lønkompensation.