COVID-19

Klima og investeringer i grøn omstling

Bente Sorgenfrey: Roser og tidsler i Kommissionens genopretningsplan

I dag blev EU's genopretningsplan "Next generation EU" offentliggjort. Planen præsenterer ekstraordinære initiativer for grøn og digital genoprettelse af økonomien i Europa, bl.a. en superfond på 750 mia euro. "Det er rigtig godt, at Kommissionen prioriterer den grønne og digitale omstilling, men forslaget om mindsteløn er en tidsel", siger Bente Sorgenfrey

Corona: Bekæmpelse af coronavirus COVID19

COVID-19’s mulige konsekvenser for dansk økonomi

FH fremlægger her tre mulige scenarier for udviklingen i dansk økonomi og konsekvenserne for beskæftigelsen og ledigheden. Scenarierne spænder fra et fald i BNP i år på 4-8 pct. FH’s hovedscenarie indebærer et fald i BNP på ca. 6 pct. i 2020 med en gradvis genopretning og en vækst i underkanten af 3 pct. i 2021. Beskæftigelsen vil i det scenarie falde med 55.000 personer i år og stige med knap 20.000 næste år. Ledigheden beregnes til at øges med 50.000 personer i 2020, mens den påregnede jobskabelse næste år indebærer et beskedent fald i ledigheden på 3.000 personer. De negative konsekvenser af COVID-19 ville i fravær af hjælpepakkerne, herunder trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation, være væsentligt større.

FH: Godt med aftale for de særligt coronasårbare

”Godt at politikerne har fundet en løsning for de mest sårbare”. Sådan siger Majbrit Berlau, næstformand i FH, om den aftale, som alle partier i Folketinget netop har indgået. Aftalen skal hjælpe udsatte og sårbare gennem coronakrisen.

Mandlig Bilka-medarbejder fylder op i frugtafdelingen

FH: Arbejdstilsynet skal tilbage for fuld styrke. Nu!

Nu hvor Danmark lukkes mere op, er det helt afgørende, at Arbejdstilsynet kommer tilbage for fulde omdrejninger. Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, Morten Skov peger på, at mange lønmodtagere oplever, at arbejdsgiverne ikke tager arbejdsmiljø og corona alvorligt.

Ledighed, ledige søger job hos A-kassen

FH foreslår storstilet opkvalificeringsplan til lønmodtagerne

Arbejdsløshedskøen er steget med næsten 50.000 på blot få uger på grund af coronaen. Derfor foreslår FH nu en helt ekstraordinær, storstilet opkvalificeringsplan, der forventes at hjælpe mere end 37.000 ledige og beskæftigede videre via uddannelse og efteruddannelse. ”Nu er det de arbejdsløse og lønmodtagernes tur – og der er ikke tid til at vente”, siger Lizette Risgaard, formand for FH.

KLIMA FH

FH: Investér i fællesskabet og fremtiden

Coronakrisen har ramt dansk økonomi hårdt. Derfor foreslår FH en genopretningsplan med 41 konkrete forslag, der både kommer lønmodtagere og virksomheder til gavn. En plan, der kan skabe 50.000 job og samtidig løser en række udfordringer på længere sigt. ”Det er nu, vi skal investere i fællesskabet og vise, at vi tror på fremtiden”, siger Lizette Risgaard.