I mandags kom det frem, at Kommissionen har vedtaget en opdatering af rådshenstillingen om erhvervssygdomme. Baggrunden for opdateringen er, at Kommissionen anbefaler, at medlemsstaterne anerkender COVID-19 som en erhvervssygdom, hvis den påføres af arbejdstagere. Dette gælder bl.a. indenfor social- og sundhedsområdet.

Selvom at en sådan anerkendelse er national kompetence, og at det allerede er sådan i Danmark at COVID-19 kan anerkendes som erhvervssygdom, er vi i FH positive overfor, at EU også bringer emnet på dagsordenen. Formålet med opdateringen er nemlig at styrke beskyttelsen af ​​arbejdstagere og tilskynde til en konsekvent tilgang i hele EU.

Sammen med rådshenstillingen lød også et opråb fra Kommissionen om, ​​at støtte arbejdstagere, der er smittet med COVID-19, og familier, der har mistet medlemmer på grund af arbejdseksponering for sygdommen.