Mødet blev indledt med en præsentation af ILO (International Labour Organization). ILO har udarbejdet en overvågningsrapport over hvilke tendenser, resultater og konsekvenser pandemien har forårsaget.

Lieve Verboven fra ILO fremlagde data omkring, hvordan pandemien har påvirket det globale arbejdsmarked og den stigende ulighed mellem køn og klasser. Hun fremhævede blandt andet, at i 2020 var kvinderne hårdest ramt, hvad der angår arbejdsløsheden på globalt plan. Kvinderne havde et fald på 3,6 procent sammenlignet med 2,9 procent af mændenes arbejdspladser.

På mødet var også Claes Michael Stähl, vicegeneralsekretær i European Trade Union Confederation (ETUC), også at finde på talerstolen.

Han belyste måden hvorpå ETUC og dets medlemsorganisationer, herunder FH, udvekslede erfaringer omkring håndtering af COVID-19 i forhold til arbejdsmarkedet. I hans tale fremhævede han, at det er nødvendigt at EU beskytter de sårbare grupper på arbejdsmarkedet.