En ny rapport fra Eurofound dykker ned i europæernes arbejdsliv i 2021. Dermed ser den nærmere på arbejdslivet, da COVID-19-pandemien var på sit højeste.

Målet er at give et billede af europæernes arbejdsliv i denne tid. Samtidig kan rapporten give input til fremtiden, herunder hvordan man sikrer et mere bæredygtigt arbejde.

Rapporten viser, at høj jobkvalitet er kernen i et godt arbejdsliv. Et job af høj kvalitet refererer i undersøgelsen bl.a. til et sundt arbejdsmiljø, muligheden for fleksible arbejdstider og muligheden for selvudvikling.

Et job af høj kvalitet har positiv indflydelse på balancen mellem arbejde og privatliv. Det muliggør, at man i højere grad kan få enderne til at mødes. Samtidig finder rapporten, at et job af høj kvalitet hænger sammen med større tillid på arbejdspladsen.

Der er således flere positive aspekter, der hænger sammen med høj jobkvalitet. Rapporten udleder, at høj jobkvalitet gør det mere attraktivt at forblive i arbejde over længere tid.

Det fremgår dog også, at der fortsat er ulighed mellem mænd og kvinder på de europæiske arbejdsmarkeder, og at arbejdsmiljøet langt fra altid understøtter udviklingen af arbejderes færdigheder.

Rapporten er udarbejdet på baggrund af 70.000 telefoninterviews af borgere i 36 europæiske lande. Borgerne er blevet interviewet i perioden fra marts til november 2021.