Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og beskæftigelsesminister Mattias Tesfaye (S) er netop blevet enige om at genindføre dagpenge for forældre med hjemsendte børn og suspendering af arbejdsgiverperioden, som følge af stigende coronasmitte. Nu skal aftalen behandles i Folketinget.

Det viser den danske models styrke, at vi sammen med arbejdsgiverne og regeringen er blevet enige om et konstruktivt forslag til, hvordan vi håndterer corona på det danske arbejdsmarked.

Lizette RISGAARD

Formand for FH Lizette Risgaard siger:

’Lige nu stiger antallet af børn, der bliver hjemsendt på grund af smitte – det er meget vigtigt, at vi overholder myndighedernes råd og holder børnene hjemme. Målet er jo at holde smitten nede og samfundet så åbent som muligt. Derfor er det helt nødvendigt, at forældre trygt kan blive hjemme på dagpenge efter barselsloven og passe børnene.’

’Det viser den danske models styrke, at vi sammen med arbejdsgiverne og regeringen er blevet enige om et konstruktivt forslag til, hvordan vi håndterer corona på det danske arbejdsmarked.’

FH og DA havde forud for mødet foreslået ordningerne genindført i et fælles brev til ministeren.

I en situation med stigende smitte skal de to ordninger sikre, at virksomheder, selvstændige og lønmodtagere bakker op om sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Derudover skal ordningerne sikre økonomisk sikkerhed for virksomheder og børnefamilierne i en situation, hvor flere medarbejdere samt børn smittes med covid-19.

Ordning med barselsdagpenge til forældre til hjemsendte børn som følge af Covid-19 omfatter forældre til børn, der er smittet med covid-19 eller som følge af et eller flere konkrete covid-19 smittetilfælde på i dagtilbuddet, på skolen eller institutionen mv. hjemsendes uden selv nødvendigvis at have symptomer på covid-19. Det er forudsat, at hjemsendelsen fra dagtilbuddet, skolen eller institutionen mv. sker efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Med den midlertidige suspendering af arbejdsgiverperioden får arbejdsgivere ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for lønmodtagere, der er
dokumenteret smittet med covid-19.

Med ordningen får arbejdsgivere ligeledes ret til sygedagpengerefusion fra første
fraværsdag for medarbejdere, der efter sundhedsmyndigheders anbefaling skal gå i selvisolation, fordi de vurderes at være ”nær kontakt” til en smittet.