Klima

Klima - Et slags landbrug med stor hvid kuppel. Mange er ude at gå i røde jakker.

FH’s input til Klimarådets fremadrettede arbejde

FH foreslår, at Klimarådet fremadrettet igangsætter eller styrker arbejde på fire områder: Uddannelse og beskæftigelse i den grønne omstilling, fordelingsmæssige aspekter i den grønne omstilling, analyser af veje til klimaneutralitet samt vurdering af fremdrift i den grønne omstilling på landbrugsområdet

Udsigt over marker med vandpytter

FH: Pas på ikke at undervurdere den grønne omstilling uden for Danmark

Energistyrelsen baserer sine samfundsøkonomiske beregninger på et scenarie, hvor Parisaftalen ikke overholdes. Dermed risikeres det, at man undervurderer nogle af gevinsterne ved den grønne omstilling i Danmark, herunder eksport af grønne teknologier og energi. FH opfordrer derfor til også at regne på andre, mere optimistiske scenarier i dette høringssvar.

Mandlig industrimedarbejder. Nordic Sukker.

Vi skal huske lønmodtagerne i Glasgow på COP26

Bølgerne går i disse dage højt i den skotske by Glasgow. COP26 er i fuld gang, og verdens ledere er samlet til, hvad der af flere er blevet kaldt for ”den sidste chance” for at nå Parisaftalens mål om 1,5 graders global temperaturstigning. Det er imidlertid helt afgørende, at vi ikke glemmer lønmodtagerne, når der forhåbentlig bliver sat handling bag ordene fra Parisaftalen.