Spanien har for nylig overtaget formandskabet for EU’s ministerråd. Og det gør de med en ambitiøs dagsorden, der også kan komme danske lønmodtagere til gode.

Selv om det spanske formandskab kun varer til udgangen af 2023, så håber vi i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), at det kan skabe aftryk, der rækker længere ud i fremtiden.

Spanien har nemlig valgt, at det som formandsland vil have fokus på at skabe vækst og beskæftigelse i Europa og på at fremme en grøn og bæredygtig omstilling, der kan skubbe på for social og økonomisk retfærdighed.

Man skulle næsten tro, at de har læst FH over skuldrene!

Morten skov christiansen

Man skulle næsten tro, at de har læst FH over skuldrene.  

Selv om en stor del af formandskabets rolle er at lede igangværende forhandlinger og følge den fastlagte dagsorden i EU, så kan det alligevel få en positiv betydning, når et stort EU-land så aktivt melder ud, at det vil forfølge nogle af de områder, som er centrale for lønmodtagerne.

Og der er i dén grad behov for, at der bliver taget livtag med de udfordringer, som EU står overfor.

Der skal findes en balance mellem at skabe fremtidens industriarbejdspladser i Europa og skabe nogle forsyningskæder, der kan fungere i en tid præget af geopolitisk usikkerhed. Samtidig må Europa ikke vende ryggen til det, som har tjent os så godt – åbne økonomier, hvor de bedste ideer og opfindelser løber med opmærksomheden.

Europa skal også finde sin plads i fremtidens grønne og digitale omstilling. Det kræver en kæmpe indsats på flere parametre.

Vi er i konkurrence med resten af verden, når det handler om at finde de bedste og mest bæredygtige løsninger. Her har det spanske formandskab prioriteret fornuftigt – nemlig ønsket om at fremme grønne kollektive forhandlinger.

De vil se på, hvordan man kan bruge kollektive overenskomster til at fremme den grønne omstilling på de enkelte arbejdspladser.

I FH støtter vi den spanske tilgang.

Europa står nemlig kun stærkt i den grønne omstilling, hvis vi formår at gøre lønmodtagerne til en central del af omstillingen. Det er medarbejderne, der kender til muligheder og udfordringer for den grønne omstilling på virksomhederne.

Morten Skov

Europa står nemlig kun stærkt i den grønne omstilling, hvis vi formår at gøre lønmodtagerne til en central del af omstillingen. Det er medarbejderne, der kender til muligheder og udfordringer for den grønne omstilling på virksomhederne.

Social og økonomisk retfærdighed

Det leder mig hen til, at det spanske formandskab også ønsker at fremme en mere social og økonomisk retfærdighed.

Når det gælder arbejdsmarkedspolitik, vil de fokusere på den europæiske sociale søjle, der blev vedtaget i 2017. Den indeholder en række vigtige pejlemærker for at skabe et mere socialt velfungerende Europa.

For FH er det afgørende, at man fra EU’s side tør tage de nødvendige skridt for at få bugt med de udfordringer, som den fri bevægelighed har skabt for medlemsstaternes arbejdsmarkeder.

For selv om den fri bevægelighed har ført meget godt med sig, så er faktum også, at den fortsat bidrager til at undergrave ordnede løn- og arbejdsvilkår. Det vil vi ikke finde os i. 

Den problematik ser vi desværre også med fremkomsten af nye ansættelsesformer. I mange europæiske lande er korttidskontrakter på hastig fremmarch – særligt når det gælder unge mennesker.

Det skaber en grundlæggende usikkerhed i hverdagen, som gør det svært at have ønsker for fremtiden om fx at stifte familie og få sit eget hjem.

Læs også: Lønmodtageres rettigheder truet som aldrig før: Mord, vold, bøder, trusler og forbud mod organisering og strejke

Det er en tendens, som vi kun vil se mere af i fremtiden. Derfor er vi også nødt til at finde løsninger på de udfordringer, som det skaber.

Så udfordringerne er mange.

Derfor er det så vigtigt, at det spanske EU-formandskab sætter turbo på de tiltag, som skal skabe en grøn, digital og bæredygtig omstilling i Europa, hvor lønmodtagerne er i centrum. Vi kommer selvfølgelig ikke i mål på et halvt år. Men i FH vil vi gøre vores for, at EU kommer et langt stykke ad vejen.

Læs også: FH lancerer 89 forslag i handleplan for retfærdig grøn omstilling