Alle var enige om, at Europa befinder sig i en endnu værre situation end ved Covid-19, såvel menneskeligt som økonomisk. Talerne pegede på, at nogle lande har bedre vilkår for at hjælpe husholdninger økonomisk eller støtte arbejdstagere, der står til at miste job, end andre.

Ifølge kommissæren må Europa ikke tabe omstillingen midt i en krisetid.

Nicolas Schmit slog på, at social dialog mellem parterne er et centralt element til at lykkedes med omstillingen og få udviklet nye jobs, når industrier må lukke.

Det kræver massive investeringer i efteruddannelse og omskoling, men også virksomhederne må tage ansvar, sagde Schmit. Han sagde desuden, at EU må overveje forskellige typer af solidaritets- og støttemekanismer således, at vi kan bevare de jobs og den produktion, som er presset som følge af de enorme energipriser.

I næste uge er EU-stats- og regeringschefer samlet til topmøde. Forventningen er, at stats- og regeringscheferne vil drøfte hvorledes EU kan bidrage til at mindske de negative konsekvenser af krisen. I FH følger vi topmødet tæt.