De sociale aspekter af klimaforandringerne bliver fremhævet i arrangementer, som bliver afholdt af Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) på FN’s klimakonference.

Disse omfatter et 49-landes initiativ om klimaindsats for job, en ny pagt om grønne job til unge og lanceringen af produkter, der understøtter finansieringen af en retfærdig omstilling.

ILO og Europa-Kommissionen er værter for den første Just Transition Pavillon.

Pavillonen vil huse workshops og arrangementer med fokus på en retfærdig omstilling og klimaændringsdagsordenen. Der vil ligeledes være en præsentation af FN’s og International Union for Conservation of Nature (IUCN) fælles rapport om anstændigt arbejde i naturbaserede løsninger.

Rapporten fokuserer på, hvordan investeringer i naturbaserede løsninger kan skabe anstændigt arbejde og en retfærdig overgang til grønne bæredygtige økonomier og samfund for alle.

Om FH’s klimapolitik og helhedsplan

Du kan også abonnere på nyheder om lønmodtagernes rolle i den grønne omstilling på Green Transition Together