cop27

COP27 – Klima og grønne job globalt

På COP 27 mødes statsoverhoveder, ministre sammen med klimaaktivister, borgmestre og civilsamfundsrepræsentanter og erhvervslivet i den egyptiske kystby Sharm el-Sheikh til den største årlige sammenkomst om klimaindsats. COP 27 afholdes fra den 6. til 18. november – og det således 27’ende gang, at partnerlandene mødes og drøfter FN’s rammekonvention om klimaforandringer.